Werkgeversbijeenkomst

In de nieuwsbrief van mei hebben wij u al op de hoogte gebracht  van de werkgeversbijeenkomst op 27 september. In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief staat, zal de bijeenkomst niet bij Summit Health & Business plaatsvinden maar bij Koppert Cress, De Poel 1, 2681 MB te Monster.

We gaan letterlijk een kijkje nemen in een gezonde kantine. Wat schotelt Koppert Cress haar werknemers voor? Wij nodigen u hierbij van harte uit om de werkgeversbijeenkomst te starten met een gezonde lunch.

Vervolgens bieden wij 3 workshops die in het teken staan van het op tijd signaleren van problemen met betrekking tot het dagelijks functioneren. Deze workshops zijn in carrousel-vorm om zo voldoende de ruimte te hebben voor interactie en vragen.

Programma:

13.00 uur:  Aanvang lunch. Koppert Cress zal tijdens de lunch uitleg geven over hun visie op gezondheid in het algemeen en de gezonde lunch in het bijzonder.

14.00 uur: Inleiding middagprogramma

14.30 uur: Start workshopcarrousel
– Een gezonde nachtrust
– Van werkstress naar werkgeluk
– Optimaal benutten functioneringsgesprekken

16.30 uur: Gezamenlijk afsluiting en tijd om te netwerken
Deelname aan de lunch en workshops is gratis. Meld je zo spoedig mogelijk aan! Vol = vol
Stuur een mail naar: s.olierook@summithealth.nl

Wij hopen u op 27 september te mogen begroeten!