Summit intake & screening

Snelle actie bij (frequent) verzuim!

“Doe maar rustig aan”, is regelmatig het advies van de huisarts aan een werknemer. De werknemer vertaalt dit als: ik kan niet werken. Als werkgever denkt u wel vervangende werkzaamheden aan te kunnen bieden, maar u weet niet wat u van uw werknemer mag verwachten. Een Summit Intake geeft werkgever én werknemer gerichte adviezen. Snel, zodat uitval of langdurige uitval voorkomen kan worden. Centraal staan de mogelijkheden die er wél zijn. Mooie bijkomstigheid: Verzuimverzekeraar De Amersfoortse, vergoedt direct de kosten van de Summit Intake zonder dat de werkgever hier iets voor hoeft te doen. Zij zien veel voordelen bij de inzet van een Summit Intake!

Mentale en fysieke screening
Een adequate aanpak van (dreigende) klachten in een vroeg stadium voorkomt langdurig verzuim en
bijkomende kosten. De oorzaak van de klachten moet als eerste boven water komen.
Vervolgens kunnen we gericht werken aan een oplossing. Dat is ook wat de overheid van werkgevers
verwacht, door ze te verplichten een actief verzuimbeleid te voeren. Een actief beleid betekent niet automatisch dat uw werknemer gezien moet worden door de bedrijfsarts. Een Summit Intake kan al voldoende inzicht geven.
De intake is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld van de oorzaken van klachten te verkrijgen. Dit houdt in dat werknemers worden gescreend op zowel mentale als fysieke aspecten, die elkaar vaak beïnvloeden. In veel gevallen hebben klachten te maken met leefstijl, thuissituatie en stress. Bij Summit nemen we met een multidisciplinaire aanpak alle facetten onder de loep.

“We willen verzuim liever voorkomen dan begeleiden.
Met de Summit intake & screening brengen we alle oorzaken van uitval in kaart,
zodat we deze direct en effectief kunnen aanpakken.”
Theo Nass, directeur

Snelheid
Hoe eerder de reden van het verzuim bekend is en er vast staat welk beleid er moet worden gevolgd, des te kleiner is de kans op escalatie en onnodig lang verzuim. Voor een Summit Intake kan uw werknemer binnen twee dagen bij ons terecht. Wij checken of eerdere diagnoses juist zijn en streven naar verduidelijking van vage klachten op een snelle manier. Dit bespaart ellende, energie en geld.

Intake en analyse
Afhankelijk van de klachten wordt de intake uitgevoerd door een casemanager en/of een
fysiotherapeut volgens een gestructureerd onderzoek. We brengen in kaart wat de reden van het verzuim is en welke aanpak leidt tot een zo spoedig mogelijk herstel, dat ook op de lange termijn duurzaam is. We gaan ook na of er sprake is van andere problematiek, zoals een verminderde psychisch/emotionele belastbaarheid, een conflict of anderszins. Soms moet iemand worden afgeremd en soms moet iemand juist gestimuleerd worden. Waar mogelijk bespreken we
direct hoe de opbouw eruit kan zien. Als het nodig is, geven we aan waar nader onderzoek of
behandeling uit moet bestaan. Vaak leidt het intakegesprek al tot voldoende bewustwording en kan
de werknemer zelfstandig de juiste stappen zetten. Soms is meer begeleiding nodig en volgt advies
voor fysiotherapie, fysieke training, coaching, mentale begeleiding of loopbaanadvies.

Meer informatie vindt u op onze website www.summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387.

Verzuimbegeleiding & Advies