Specifieke- en verplichte keuringen

Beperk risico’s voor de beroepsgroep!

Je zult voor je werk maar regelmatig moeten duiken, in turbines schoonmaken, asbest verwijderen, van grote hoogte containers verplaatsen of heel de dag in een vrachtwagen op pad zijn. Dat vraagt veel van je lichaam en moet ook veilig gebeuren!
Naast een preventief medisch onderzoek, biedt Summit Health & Business ook specifieke keuringen. Met een specifiek medische keuring voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen, maar houdt u ook uw medewerkers gezond en fit. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Vandaag, maar ook in de toekomst. En zowel fysiek als mentaal.

Er zijn sectoren waar specifieke periodieke bedrijfskeuringen zijn opgenomen in de CAO. Voor bepaalde beroepsgroepen zijn ze zelfs verplicht, zoals voor piloten, offshore medewerkers, chauffeurs en asbest- en bodemsaneerders. Specifieke eisen die voor dergelijke beroepsgroepen gelden, staan in de keuringsprotocollen.
Onze bedrijfsartsen zijn bevoegd om deze keuringen uit te voeren. Voorbeelden van specifieke bedrijfskeuringen zijn:

• Bodemsaneringskeuring
Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een bodemsaneringskeuring.

• Asbestkeuring
Voor werknemers die in hun werk mogelijk worden blootgesteld aan asbest, is vanuit de Arbowet een asbestkeuring verplicht. Blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waarvan de meeste zich pas jaren later openbaren

• Bestrijdingsmiddelenkeuring
Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor de gezondheid van uw werknemers is er de bestrijdingsmiddelenkeuring. Volgens de Arbowet heeft elke werknemer die regelmatig werkt met gewasbeschermingsmiddelen recht op een preventief medisch onderzoek.

• Chauffeurskeuringen
Sinds 2005 moet iedereen die in het bezit is van een groot rijbewijs (C en/of D) bij vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een gecertificeerde arbodienst om te zorgen dat weggebruikers veilig en verantwoord aan het verkeer deel kunnen blijven nemen.

• Hoortesten
Het gehoor van uw werknemers wordt bijna dagelijks belast met geluidsniveaus boven de 80 decibel, denk daarbij bijvoorbeeld aan werken in productiehallen, werkplaatsen en werken langs de weg. Wanneer het gehoor regelmatig overbelast wordt, bestaat de kans om lawaaidoof te worden. Daarom is het de plicht van u als werkgever om een gehoortest aan uw medewerkers aan te bieden.

Lees meer informatie over onze keuringen op onze website. De link naar de keuringen is:

Specifieke keuringen

Heeft u nog vragen over de specifieke keuringen? Summit Health & Business helpt u graag met deskundig advies en de organisatie van de implementatie van keuringen. Bel of mail ons gerust!

Info@summithealthbusiness.nl – Tel: 0174 – 540 387 –  www.summithealthbusiness.nl