Ruud van de Laar – Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving; het voorkomen van gezondheidseffecten op de (midden)lange duur. Acute gezondheidseffecten vallen onder “veiligheid”.

De arbeidshygiënist als specialist
De arbeidshygiënist helpt bedrijven gezondheidsschade voor werknemers te voorkomen. In het kader hiervan beoordeelt hij werkplekken en maakt hij de situatie objectief door:

 • Waar te nemen;
 • Te meten;
 • Te toetsen aan wet, normen, richtlijnen en grenswaarden.

Op basis van de meting en toetsing, objectiveert hij klachten van het personeel en geeft hij uitleg en voorlichting.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Ook voert de arbeidshygiënist verdiepingsonderzoeken uit in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze onderzoeken gaan in op:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Biologische agentia
 • Klimaat (comfort, hitte, koude)
 • Fysieke belasting
 • Lawaai
 • Straling
 • Mechanische trillingen
 • Licht en verlichting

Duurzame inzetbaarheid verbeteren
Bedrijven schakelen een arbeidshygiënist in om een werksituatie te beoordelen. In samenspraak met de werkgever zoekt de arbeidshygiënist naar oplossingen voor de gevonden arbeidsrisico’s. De werkgever kan de risico’s aanpakken en zo de duurzame inzetbaarheid van zijn mensen verbeteren.

De arbeidshygiënist geeft bedrijven daarnaast voorlichting over onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schadelijk geluid en werken in de hitte. Hij kan werkgevers bovendien begeleiden bij het actualiseren en implementeren van de RI&E.

Onderzoek en advies
De arbeidshygiënist geeft op basis van onderzoek advies. Denk hierbij onder meer aan:

 • Het meten en beoordelen van risico’s van gevaarlijke stoffen en het adviseren over het omgaan met gevaarlijke stoffen;
 • Het ondersteunen van bedrijven bij mogelijke asbestblootstelling;
 • Onderzoek naar klachten over het binnenklimaat, het klimaatsysteem en de luchtkwaliteit en advies over de verbetering van de luchtkwaliteit en of het klimaat;
 • Advies over verbouw en nieuwbouw.

De voordelen van het werken met een arbeidshygiënist
Na het onderzoek en eventuele aanpassingen aan uw situatie, kunt u uw medewerkers in een gezonde werkomgeving hun werk laten doen.

De arbeidshygiënist:

 • Houdt zich bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving;
 • Helpt u in kaart te brengen of medewerkers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en adviseert hoe de werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd;
 • Kan door middel van voorlichting uw medewerkers bewust maken van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en adviseren over de juiste (persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken);
 • Werkt nauw samen met de andere consultants van Arbode, zoals de ergonoom, hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatiedeskundige, en koppelt onderzoeken terug aan de betrokken bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur, waardoor u op alle vlakken wordt ondersteund;
 • Helpt preventief, voorkomt verzuim en het optreden van beroepsziekten!

Wilt u weten wat Ruud voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op! Telefoonnummer: 0174 – 540 387

Ruud van de Laar