Privacywijzer zieke werknemer

Dit mag je wel en niet vragen

We horen nog regelmatig dat werkgevers moeite hebben met wat ze nu wel en niet mogen vragen wanneer een werknemer zich ziek meldt. Hierbij een beknopt overzicht als reminder.
Wellicht handig om deze informatie bij de hand te houden voor naast de telefoon en om door te sturen naar uw zieke werknemer indien nodig.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG  is er heel duidelijk over: persoonsgegevens moeten worden beschermd en voor gegevens over gezondheid gelden zelfs nog strengere regels. Deze vallen namelijk onder het verwerken van ‘Bijzondere persoonsgegevens’. Dus zorg ervoor dat je als werkgever of als HRM adviseur goed weet wat je wel en niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding.
Als werkgever mag je bij een ziekmelding maar een beperkt aantal type vragen stellen. Vragen die voor jou van belang zijn voor het plannen van werkzaamheden, vragen over de verblijfplaats en ook mag de vraag worden gesteld of het verzuim het gevolg is van een verkeers- of bedrijfsongeval.

Dit mag je wel vragen:
– De verblijfplaats en het telefoonnummer waar de werknemer te bereiken is.
– De te verwachten periode van afwezigheid, deze informatie heb je nodig voor de planning of om te kunnen beoordelen of er een vervanger moet worden geregeld.
– Of er lopende werkafspraken en/of werkzaamheden zijn die eventueel moeten worden overgenomen.
– Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
– Of er sprake is van een (verkeers)ongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Dit mag je niet vragen:
– De reden van de ziekmelding.
– De aard van ziekte, geestelijk of lichamelijk.
– Of er afspraken zijn gemaakt met huisartsen, therapeuten of andere specialisten naar privésituaties zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, scheiding,  e.d.
– Wat kun je nog wel?
– Wanneer een medewerker bovenstaande informatie toch deelt, mag dit niet door de werkgever of leidinggevende worden geregistreerd.

Heeft u nog vragen, bel of mail ons gerust.  Summit Health & Business helpt u graag met deskundig advies.

info@summithealthbusiness.nl – telefoon: 0174 – 540 387
www.summithealthbusiness.nl