Even voorstellen…. Irma de Graaf

Sinds 24 april is Irma de Graaf werkzaam voor Summit Health & Business als Casemanager en Re-integratie adviseur.

Irma is een sociaal vaardige netwerker met een ruime werkervaring op het gebied van organisaties en haar kapitaal “De Mens”. Ze houdt van een snelle probleemanalyse en richt zich op praktische oplossingen. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als personeelsadviseur bij grote bedrijven wilde ze de overstap maken naar het Casemanagement. Zij heeft daarvoor de opleiding Regie op Verzuim succesvol afgerond. Het is voor haar een logische stap om naar onze organisatie over te stappen, met de visie de Summit Health & Business heeft.

We zijn blij met Irma, ze is empathisch, energiek en heeft ook nog eens goed gevoel voor humor.

 

Summit Health & Business Academy

Cursus Kalender 2018Verspreid kennis binnen uw organisatie!

Het is belangrijk en efficiënt voor u als ondernemer om zo veel mogelijk kennis in uw organisatie te borgen. Op deze wijze kunt u zelf uw personeelsbeleid sturen en kunnen extra kosten worden voorkomen. Dit begint bij het management en de direct leidinggevenden, maar geldt ook voor de medewerkers op de werkvloer. Daarom biedt Summit Health & Business diverse trainingen & cursussen aan voor u en uw werknemers.

Lees Meer

Hoera, wij zijn gecertificeerd!

Arbodiensten en certificering

Zijn jullie een gecertificeerde arbodienst? Jazeker, op korte termijn vallen de belangrijkste certificaten voor arbodiensten op onze deurmat. De ISO-9001 en de SBCA. We zijn namelijk met vlag en wimpel voor de audit geslaagd!

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarbij klantgerichtheid en deskundigheid voorop staan, waren al belangrijke pijlers voor onze organisatie maar met het proces van certificeren werden de puntjes nog meer op de i gezet.

Lees Meer

Privacyregels voor zieke werknemers. Wees alert!

Het valt soms niet mee om bij ziekte van een werknemer goed met elkaar te communiceren. Zeker nu de  privacywetgeving recent is verscherpt. We gaan proberen hier helderheid in te brengen, wat mag je nu wel vragen en wat niet?
Voor werkgevers is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.
De verwerking van persoonsgegevens is aan banden gelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voert de controle uit en heeft onlangs nieuwe beleidsregels uitgebracht voor het verwerken van persoonsgegevens van zieke werknemers.
Hieronder lees je meer over welke gegevens je mag verwerken.
Lees Meer

Even voorstellen: Jeannet van den Oever, casemanager

 

Jeannet van den Oever, casemanager
Oprechte interesse in mensen!

Nog maar vanaf 1 januari werkzaam bij Summit Health & Business, maar al helemaal thuis in de organisatie: Jeannet van den Oever! Het multidisciplinair werken onder één dak, de open organisatie en het snel kunnen schakelen, dat bevalt Jeannet uitermate goed.
Zij kan het weten, want Jeannet heeft heel wat jaren gewerkt in leiding- gevende functies, waar zij verantwoordelijk was voor werving en selectie, outplacement, persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding van personeel tot zelfsturende teams.

Lees Meer

Summit Intake (SI)

Summit Intake
Voorkom escalatie en onnodig verzuim

“Ik zit met mijn handen in het haar, mijn werknemer valt steeds uit en niemand weet wat er aan de hand is!”. Eén van de opmerkingen die een casemanager regelmatig te horen krijgt. De gemoederen laaien op en de oorzaak is ver te zoeken. De werknemer krijgt van de huisarts het advies het voorlopig rustig aan te doen en vertaalt dit naar: ik mag niet werken. De werkgever denkt wel vervangende werkzaamheden aan te kunnen bieden, maar weet niet wat hij van zijn werknemer mag verwachten. Zowel voor de werkgever, als voor de werknemer is het vaak moeilijk om in te schatten welke belasting nog passend is.

Een adequate aanpak van (dreigende) klachten in een vroeg stadium, kan veel langdurig verzuim en hierbij komende kosten voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk zo snel mogelijk te weten wat de oorzaak van de klachten is, zodat gericht aan  een oplossing kan worden gewerkt. Dit betekent niet automatisch dat de werknemer gezien moet worden door de bedrijfsarts.

Lees Meer

Duurzame inzetbaarheid: hype of noodzaak?

Workshop duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Vrijdag 29 september van 9.00 – 11.00 uur

Wij krijgen steeds meer vragen van bedrijven over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Deze begrippen dreigen inmiddels een hype te worden, waardoor het steeds lastiger wordt om de juiste keuzes hierin te maken. Sla op dit moment een willekeurig vakblad open en je kunt er niet omheen: Duurzame Inzetbaarheid. Een op het eerste gezicht vage term. Als je vraagt naar wat het betekent, verstaat iedereen er iets anders onder. De nuchtere lezer zal dan ook snel verzuchten: is dit de zoveelste managementtrend waarvan het maar de vraag is of het enige bijdrage levert aan bedrijfsprestaties en het welzijn van medewerkers?
Om meer duidelijkheid te creëren hebben wij het initiatief genomen om hierover een workshop te geven. De bedoeling is om samen te brainstormen over hoe je komt tot een goed beleid, afgestemd op de doelstellingen van jouw bedrijf en de populatie van je eigen werknemers.

Lees Meer

Summit Health & Business Academy

Verspreid kennis binnen uw organisatie!

Het is belangrijk en efficiënt voor u als ondernemer om zoveel mogelijk kennis in uw organisatie te borgen. Op deze wijze kunt u zelf uw personeelsbeleid sturen en kunnen extra kosten worden voorkomen. Dit begint bij het management en de direct leidinggevenden, maar geldt ook voor de medewerkers op de werkvloer. Daarom biedt Summit Health & Business diverse trainingen & cursussen aan voor u en uw werknemers.

Meld u aan voor onderstaande cursussen door een mail te sturen via het inschrijfformulier, klik hier »

Lees Meer

Summit Health & Business Team

Nieuwe website is online!

Bij Summit Health & Business zijn we graag de eersten, met de beste ideeën, de gezondste aanpak en het meest praktische, haalbare idee om iedereen zo fit mogelijk te krijgen. Stilstaan is achteruitgaan, dat geldt voor alles en iedereen, dus ook voor onszelf. Regelmatig moet je iets veranderen om op hetzelfde hoge niveau te blijven. Daarom is onze website en huisstijl aangepast om onze landelijke aanpak voor bedrijven herkenbaar te maken. Summit Health & Business werkt als Arbo professional nauw samen met state – of – the – art gezondheidscentra in Nederland om uw bedrijf in topconditie te brengen en te houden.

Lees Meer