Gratis ontwikkeladvies in 2019

Gezond en duurzaam blijven werken!

In 2019 kunnen werkende vijfenveertigplusser een gratis Ontwikkeladvies aanvragen. Dit advies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Een ontwikkeladvies stimuleert medewerkers om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de huidige competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de werknemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij op een duurzame en leuke manier werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Wat houdt het Ontwikkeladvies in?
Onze loopbaanadviseur geeft de werkende individuele begeleiding met een tijdbeslag van in totaal ongeveer vier uren. Na deze vier uurtjes heeft de medewerker meer zicht en grip op de toekomst. Hij/zij heeft een beter beeld van wat hij wil, kan en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat hij/zij zijn AOW-leeftijd vitaal bereikt.  Dat is toch win win?

In de begeleidingsuren worden de volgende onderwerpen besproken:
• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
• persoonsprofiel van de deelnemer (training Persoonlijke Profilering);
• toekomstoriëntatie
• gezonde leefstijl
• Overige relevante gesprekspunten

Persoonlijk ontwikkelplan
Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die de werknemer op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om aan het werk te (kunnen) blijven tot aan het pensioen.

Wie is de loopbaanadviseur bij Summit Health & Business
Anita Smit werkt al ruim 25 jaar als loopbaancoach. Zij is gediplomeerd HR consultant, geregistreerd re-integratiemanager en – loopbaanadviseur. Verder werkt ze ook als medische fitnessinstructeur en voedingsadviseur waardoor zij, indien nodig,  gerichte adviezen kan geven om zowel mentale- als fysieke fitheid te verbeteren.
Anita is een harde werker en een doorzetter. Ze levert maatwerk,  is praktisch ingesteld, spiegelend en inspirerend. Ze geeft vertrouwen en is zeer gemotiveerd om medewerkers te helpen hun doel te behalen en hun duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Wil je je medewerker(s) aanmelden voor het Ontwikkeladvies?
Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden. info@summithealth.nl of bel 0174 540387.
Vraag naar Anita Smit

We denken graag mee! En we ontzorgen!
We regelen namelijk het gehele traject, inclusief de subsidieaanvraag.