Even voorstellen: Harry Meijer

Casemanager & Arboverpleegkundige
Samenwerken aan duurzame oplossingen!

Ons team zetten we regelmatig in de schijnwerpers. Wat is hun expertise en wat zijn hun drijfveren om van Summit Health & Business een succes te maken?
Dit keer in de picture, casemanager, arboverpleegkundige en veiligheidskundige, Harry Meijer.

Harry voert een divers pakket aan taken uit. Naast het arboverpleegkundig spreekuur geeft hij cursussen, begeleidt hij als vaste casemanager werknemer en werkgever en voert hij PMO’s en PAGO’s uit. De visie van Harry is een Summit-visie, gericht op preventie, vitaliteit en duurzaamheid.

Ervaring
Harry heeft al een lange carrière achter de rug. Na zestien jaar als IC/CCU verpleegkundige te hebben gewerkt in diverse ziekenhuizen, trekt het bedrijfsleven hem aan. Hij start als bedrijfsverpleegkundige bij scheepswerf Wilton Feijenoord, om zich te gaan bezig houden met het domein arbeid en gezondheid. Hierna is hij regiomanager geworden bij BGZ wegvervoer en wordt hij zelfstandig adviseur Arbeid & gezondheid voor bedrijven en arbodiensten.
Zijn opleiding tot veiligheidskundige vergroot tenslotte zijn kennis en vaardigheden op gebied van het inventariseren van risico’s. Kortom, Harry is een waardevol Summit teamlid.

Drie tips van Harry:
1. Eerlijkheid duurt het langst
2. Neem klachten serieus
3. Zoek “gezamenlijk” naar een oplossing

Wat vind je zo aantrekkelijk in je functie? Waarom wil je met bedrijven werken?
“Ik ben een mensenmens en het is dus heerlijk om met mensen te werken. De spanning tussen zakelijk en sociaal is soms lastig maar ook een uitdaging om werknemer en werkgever op een lijn te krijgen. Er is tenslotte een gezamenlijk belang.
Het is een constante drive om bedrijven mee te krijgen in de gedachtegang van duurzaam inzetbaarheid. Preventie, preventie, preventie. Dit klink zo logisch maar in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. Het is daarom van belang om als adviseur bedrijven hier in mee te nemen en samen te zoeken naar een haalbare aanpak.”

Wanneer geeft je werk voldoening?
Eigenlijk heb ik altijd wel plezier in mijn werk. Ik heb fantastisch werk en heb plezier in het leven. Het is van belang altijd bij jezelf te blijven en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk heb ik ook tegenslagen gekend maar de oplossing zat altijd bij mijzelf!
Ik word heel blij wanneer ik werkgevers en werknemers kan meenemen in het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het werken aan onmogelijkheden is verspilde energie! Wanneer er een gezamenlijk resultaat wordt gehaald ben ik super trots. Vaak zit dit in kleine dingen.
Met geld ben ik eigenlijk niet zo bezig alhoewel ik me realiseer dat de schoorsteen moet roken. Mijn adviseurschap is dan ook niet geld gedreven maar meer vanuit een visie om bedrijven mee te nemen in de wereld van preventie. Natuurlijk vraagt dit een investering maar mijn ervaring is dat het over het algemeen meer oplevert dan het kost. Lukt dit ja, dan heb ik een smile van oor tot oor.

Hoe ziet de toekomstige Arbowereld eruit?
De arbowereld zal en moet veranderen! Het probleem van het tekort aan bedrijfsartsen zal de komende jaren nijpend worden. Dit is een zorg maar aan de andere kant biedt dit ook kansen. Kansen om het logge ambtelijk ‘arbowereldje’ een nieuw gezicht te geven. Niet alleen maar spreekuurboeren, maar een volwaardige sparringpartner zijn wanneer het gaat om oplossingen op het gebied van arbeid en gezondheid in het kader van duurzaam inzetbaarheid. Een hele uitdaging dus!

Arboverpleegkundige
De arboverpleegkundige komt steeds meer in the picture! De komende jaren gaat een grote groep van de bedrijfsartsen met pensioen. Tevens is er geen grote belangstelling onder jonge artsen voor deze specialisatie.
Harry: “Een vergrote inzet van de arboverpleegkundigen is één van de oplossingen voor deze problematiek.”

Binnen Summit Health & Business krijgt de inzet van een arboverpleegkundige dan ook steeds meer vorm. Sinds kort is gestart met het inzetten van het arboverpleegkundig spreekuur. Met name in de eerste weken van verzuim blijkt dit waardevol, maar ook preventief. Er is een directie lijn met de bedrijfsarts zodat er snel geschakeld kan worden. De arboverpleegkundige is BIG geregistreerd.
Ook bij het inzetten van PAGO en PMO, Preventief Medische Onderzoek, speelt de arboverpleegkundige een belangrijke rol. Samen met een doktersassistente kan deze zelfstandig en op locatie worden uitgevoerd. Natuurlijk is er overleg met de bedrijfsarts daar waar het gaat om afwijkende waarden.
Steeds vaker wordt het PMO ingezet als startpunt voor een duurzaam inzetbaarheidsprogramma.

Veiligheidskundige
De veiligheidskundige heeft kennis van de Arbowetgeving en gebruikt die kennis om bedrijven te ondersteunen op het gebied van hun arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betekent ondersteuning bij het tot stand komen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het geven van adviezen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.  Harry: “Ik ben middelbaar veiligheidskundige, dit is een waardevolle aanvulling op het vak van arboverpleegkundige. Binnen Summit Health & Business adviseer ik bedrijven over in en outs van de RI&E en het plan van aanpak. Wanneer het om een toetsing van de RI&E gaat, werken wij samen met een hoger veiligheidskundige In de maanden juni en juli is er een leuke actie. Ik bekijk of uw RI&E nog voldoet aan de gestelde eisen en geef een advies. Meer informatie over deze actie staat op onze website”.

Ten slotte organiseert Harry trainingen en cursussen voor de werknemers en bedrijven, zoals de cursus Preventiemedewerker en de cursus omgaan met frequent verzuim.
Integer en oprecht, Harry gaat het gesprek graag aan: ‘Je moet het probleem durven benoemen, pas dan kun je werken aan een duurzame oplossing!’