Voorkom escalatie en onnodig lang verzuim

Een adequate aanpak van (dreigende) klachten in een vroeg stadium kan langdurig verzuim en bijkomende kosten voorkomen. De oorzaak van de klachten moet als eerste boven water komen. Vervolgens kunnen we gericht werken aan een oplossing. Dat is ook wat de overheid van werkgevers vraagt, door ze te verplichten een actief verzuimbeleid te voeren. Een actief beleid betekent niet automatisch dat uw werknemer gezien moet worden door de bedrijfsarts. Een Summit Intake kan al voldoende inzicht geven.

Voor werkgever en werknemer kan het moeilijk zijn om in te schatten welke werkzaamheden nog passend zijn. De werknemer krijgt vaak van de huisarts het advies het voorlopig rustig aan te doen. De werknemer vertaalt dit als: ik kan niet werken. Als werkgever denkt u wel vervangende werkzaamheden aan te kunnen bieden, maar u weet niet wat u van uw werknemer mag verwachten. Een Summit Intake geeft werkgever én werknemer gerichte adviezen. Centraal staan de mogelijkheden die er wél zijn. Wachten tot de klachten helemaal over zijn, zodat het eigen werk weer volledig kan worden hervat, vinden wij zeker niet de oplossing.

Snelheid

Hoe eerder de reden voor verzuim bekend is en er vast staat welk beleid er moet worden gevolgd, des te kleiner is de kans op escalatie en onnodig lang verzuim. Voor een Summit Intake kan uw werknemer binnen twee dagen bij ons terecht.

Intake en analyse

Afhankelijk van de klachten wordt de intake gedaan door een casemanager en/of een fysiotherapeut. De intake wordt gedaan volgens een gestructureerd onderzoek. We brengen in kaart wat de reden is van het verzuim en welke aanpak leidt tot een zo spoedig mogelijk herstel, dat ook op de lange termijn duurzaam is. We gaan ook na of er sprake is van andere problematiek, zoals een verminderde psychisch/emotionele belastbaarheid, een conflict of anderszins. Soms moet iemand worden afgeremd en soms moet iemand juist gestimuleerd worden. Waar mogelijk bespreken we direct hoe de opbouw eruit kan zien. Als het nodig is, geven we aan waar nader onderzoek of behandeling uit moet bestaan. Vaak leidt het intakegesprek al tot voldoende bewustwording en kan de werknemer zelfstandig de juiste stappen zetten. Soms is meer begeleiding nodig en volgt advies voor fysiotherapie, fysieke training, coaching, mentale begeleiding of loopbaanadvies.

Vergoeding De Amersfoortse

Indien u verzekerd bent bij de De Amersfoortse dan vergoeden zij de kosten van de Summit Intake.

Klik hier voor de vergoedingsaanvraag.