Mediation

Het kan gebeuren dat een werknemer de arbeidssituatie wil veranderen of juist behouden, maar dat u als werkgever daarin geen oplossing ziet. Wat begint als meningsverschil kan escaleren tot een arbeidsconflict. Een mediator kan dan helpen voorkomen dat dit onnodig hoog oploopt.

De mediator gaat geheel onpartijdig in gesprek met alle betrokken partijen. Zo kunnen de partijen begrip krijgen voor elkaar, een oplossing vinden en de relatie herstellen. Soms wordt het werk aangepast of wordt de werknemer binnen het bedrijf herplaatst. Dat is niet altijd mogelijk en dan kan herplaatsing bij een andere werkgever of beëindiging van het arbeidscontract de uitkomst zijn.

Mediation is altijd maatwerk: we denken mee en zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.