Dossier scan

Heeft u het gevoel dat uw dossier niet goed wordt gevolgd door uw huidige arbodienst? Dreigt er een sanctie van het UWV? Summit Health & Business houdt het dossier van uw werknemer opnieuw tegen het licht, onderzoekt de volledigheid van het dossier en zet de eventuele noodzakelijke acties in. Hiermee hebben we al veel geld bespaard voor andere werkgevers.