Casemanager als spin in het web

Zodra een werknemer zich ziek meldt, biedt Summit Health & Business een effectieve verzuimaanpak. Een bedrijf heeft een vaste casemanager, die snel en efficiënt kan handelen omdat alle disciplines onder één dak samenwerken. De casemanager is een echte spin in het web voor u en uw werknemer. De casemanager is direct aanspreekbaar voor de werkgever en werknemer. Indien de bedrijfsarts ingezet moet worden informeert de casemanager de bedrijfsarts over de situatie. De casemanager volgt het gehele traject nauwkeurig en zorgt ervoor dat het dossier Poortwachterproof is.

Snelle interventie en praktische aanpak

Een snelle interventie bij verzuim is één van de pijlers waarop het succes van Summit Health & Business rust. Andere pijlers zijn een heldere analyse van het probleem en duidelijke communicatie. Een belangrijke succesfactor voor het oplossen van het verzuim is bovendien de directe toegang tot een fysiotherapeut, een diëtiste, een psycholoog en natuurlijk de bedrijfsarts. Alle expertises hebben wij immers onder één dak. Deze deskundigen werken met u samen om uw bedrijf in topconditie te brengen én te houden!

Frequent verzuim

Sommige werknemers verzuimen meer dan gemiddeld. Drie keer of meer per jaar. Het probleem van kortdurend verzuim, zit in de herhaling. Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld vijftien procent van hun totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim.

Is er sprake van regelmatig kort verzuim? Dan neemt Summit Health & Business snel contact op om te kijken of er niet meer aan de hand is. Het kan zijn dat het frequente verzuim het gevolg is van serieuze lichamelijke of psychische klachten. Ook in dat geval is het van belang om elkaar te informeren en de situatie bespreekbaar te maken en bespreekbaar te houden. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak? Dan maken we een afspraak voor uw werknemer, bij de juiste professional, om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken. Het belangrijkste doel is om te ontdekken hoe we frequent of langdurig verzuim kunnen voorkomen.

Cursus frequent verzuim

Signaleren op frequent verzuim is essentieel om uw werknemers aan te sturen. Wat is er aan de hand? Waarom wordt er zo vaak verzuimd? In deze workshop leert u als leidinggevende zelf om het onderwerp bespreekbaar te maken samen met uw werknemer met als resultaat: een gemotiveerde werknemer die op een positieve wijze inzicht krijgt in zijn/haar gedrag.

Langdurig verzuim

Ondanks de snelle interventie van Summit Health & Business kan een werknemer langer dan zes weken ziek worden. De kans op gemakkelijke terugkeer naar het werk wordt daarmee steeds kleiner. De aanpak van Summit Health & Business voor langdurig verzuim richt zich op een zo snel en verantwoord mogelijke re-integratie. Wij richten ons op de oorzaak van het verzuim en op het benutten van mogelijkheden. Door een actieve verzuimbegeleiding en door zowel te kijken naar de werk- als privésituatie, realiseren wij een snelle en duurzame re-integratie.

Zie voor verdere informatie onze re-integratieprogramma’s.

Hulp bij psychische klachten

Een derde van het verzuim heeft een psychische achtergrond. Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is om te werken. Door een psycholoog in te schakelen, leert de werknemer zijn problemen onder woorden te brengen, te hanteren en mogelijke oplossingen te vinden.