De bedrijfsarts als adviseur

De casemanager houdt alles nauwlettend in de gaten en probeert via snelle interventie langdurig verzuim te voorkomen. Bij dreigend langdurig verzuim, schakelt de casemanager de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts wordt ingezet als adviseur op het gebied van werk en gezondheid en om deskundige ondersteuning te bieden bij verbetering van de arbeidsomstandigheden. Samen met de casemanager helpt de bedrijfsarts om werknemers zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een consult wordt ingepland bij de bedrijfsarts die het beste past bij de persoonlijke situatie van de werknemer. Dat kan een mannelijke of vrouwelijke arts zijn of een bedrijfsarts met een bepaalde specialisatie.

De bedrijfsartsen van Summit Health & Business

De bedrijfsartsen van Summit Health & Business beschikken over gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie. Daarnaast zijn ze speciaal geselecteerd om hun visie op integrale benadering en duurzame inzetbaarheid. Zo werkt de bedrijfsarts op het gebied van preventie, maar ook op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit nauw samen met alle andere disciplines die wij bij Summit Health & Business tot onze beschikking hebben.

Privacy van de werknemer

Een bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan u, als werkgever, geven. Hij mag u wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Alleen de bedrijfsarts mag informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer.

Beoordeling ziekte alleen door bedrijfsarts

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. U als werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.