Arboverpleegkundige

De taken van de arboverpleegkundige zijn erg breed, namelijk:

  • Het houden van spreekuren, op locatie of telefonisch;
  • Het opstellen van belastbaarheidsprofielen;
  • Het maken van werkhervattingsadviezen;
  • Het bewaken van de procesvoortgang;
  • Het beoordelen van werkplekken;
  • Het verrichten van kleine medische handelingen;
  • Het begeleiden en ondersteunen van zowel werknemer als werkgever bij de re-integratie.

Ook neemt de arboverpleegkundige plaats tijdens het Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT). De arboverpleegkundige is de professional bij uitstek die de vertaalslag maakt van de aangegeven beperkingen naar arbeidsmogelijkheden. In feite is er bijna altijd sprake van arbeidsmogelijkheden, ondanks dat er beperkingen zijn.

De bedrijfsarts, waarmee de arboverpleegkundige nauw samenwerkt, is voornamelijk bezig met de medische kant van een zieke werknemer. Ook stelt hij een beoordeling op over de medische belastbaarheid. De uitkomsten van die beoordeling worden vertaald naar een werkhervattingsadvies waaraan het belastbaarheidsprofiel gekoppeld is. De vertaling van het belastbaarheidsprofiel naar werk, is niet altijd even makkelijk. De arboverpleegkundige beschikt over alle kennis en het inzicht dat hiervoor nodig is.

De arboverpleegkundige mag vragen naar medische zaken, omdat hij vanuit zijn BIG -registratie valt onder het medische beroepsgeheim. Daarnaast heeft de arboverpleegkundige een goede kennis van de sociale wetgeving en een uitgebreid netwerk met de andere arboprofessionals bij Summit Health & Business.