Arbeidsdeskundigheid

Verzuim kan een signaal zijn dat er sprake is van onbalans tussen de belastbaarheid van het lichaam en de werkbelasting van een individuele werknemer. Een arbeidsdeskundige kan bepalen of de werknemer met geestelijke of lichamelijke beperkingen, zijn eigen arbeid nog kan verrichten. Of dat het nodig is ander, passend werk te zoeken.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw (verzuimende) werknemer. Het is één van de verplichtingen die valt onder de Wet verbetering Poortwachter. Zodra duidelijk is dat terugkeer in eigen werk niet mogelijk is, of wanneer de re-integratie langer duurt dan één jaar, is een arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk.

Mogelijkheden zoeken staat centraal

Een arbeidsdeskundige gaat in het arbeidsdeskundig onderzoek na wat voor werk iemand nog wel kan doen. De bedrijfsarts bepaalt de medische beperkingen en de arbeidsdeskundige vertaalt deze naar mogelijkheden in arbeid. De vaardigheden en interesses van de betrokken werknemer wegen natuurlijk mee. De arbeidsdeskundige spreekt met de werkgever en de werknemer en bezoekt de organisatie en de werkplek. Op basis van deze onderzoeken brengt de arbeidsdeskundige een advies uit aan zowel werkgever als werknemer.

Vervolgacties van Summit Health & Business

Als terugkeer binnen het eigen bedrijf mogelijk is en waarvoor aanpassingen op de werkvloer noodzakelijk zijn, kan Summit Health & Business hierover adviseren.

Is re-integratie naar een ander bedrijf wenselijk en mogelijk? Dan zetten we een vervolgtraject in. De re-integratiespecialist van Summit Health & Business kan dit begeleiden of uitvoeren.