Re-integratie 2e spoor

In het tweede jaar van het ziekteverzuim verplicht het UWV u als werkgever om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Heeft u binnen uw eigen organisatie geen ander, passend werk, dan moet de werknemer hulp krijgen bij het vinden van werk elders. Dat is voor elke werkgever een grote verantwoordelijkheid; als u geen of onvoldoende activiteiten onderneemt, dan kan het UWV u een loondoorbetalingverplichting opleggen.

Naast de verplichtingen volgens de Wet verbetering Poortwachter kunnen er meer redenen zijn om uw werknemer een re-integratietraject aan te bieden. Uw werknemer is bijvoorbeeld toe aan een nieuwe uitdaging, terwijl er in uw organisatie geen ruimte is om door te groeien. U kunt ook financiële redenen hebben om een werknemer te helpen bij het vinden van een andere baan.

Summit Health & Business geeft een gedegen advies op maat. Met een Summit Intake brengen we de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer in kaart. Vervolgens stellen we een trajectadvies op waarin duidelijk en per onderdeel staat wanneer we wat bieden. Uiteraard is ieder traject maatwerk en adviseren we alleen die onderdelen die nodig zijn om de werknemer duurzaam te plaatsen op een passende functie bij een andere werkgever.

Intake

Om te beginnen proberen we inzicht te verkrijgen in de beroepsmogelijkheden en wensen van de werknemer. Natuurlijk wijzen we op de activiteiten die hij of zij zelf zou kunnen ondernemen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Als ons vacatureonderzoek onvoldoende informatie oplevert dan kunnen we een beroepskeuzeonderzoek inzetten. Hiermee ontstaat niet alleen inzicht in de vaardigheden en kwaliteiten van de werknemer, maar ook in mogelijke studierichtingen.

Begeleidingsfase en outplacement

Met een duidelijk profiel waarin beroepswensen, capaciteiten en het belastbaarheidspatroon van de werknemer staan beschreven, zoekt de re-integratiebegeleider in overleg naar een passende reguliere arbeidsplaats. De kandidaat krijgt ondersteuning van de re-integratiebegeleider als hij zijn sollicitatie- en gespreksvaardigheden ontwikkelt. Tijdens oefengesprekken leert de werknemer zichzelf te presenteren zodat hij zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Vervolgens zoekt de re-integratiebegeleider samen met de kandidaat naar vacatures. Summit Health & Business beschikt over een uitgebreid netwerk van werkgevers; de werknemer kunnen we, als dit past, ook aan hen voorstellen. Eventueel kunnen de nieuwe werkgever en de werknemer tijdens een proefperiode bekijken of zij echt bij elkaar passen.

Samenwerking en communicatie

Voor een goede samenwerking is goede communicatie een belangrijke vereiste. Tijdens het traject vragen we regelmatig of de samenwerking naar wens verloopt. Knelpunten en ontwikkelpunten binnen het traject overleggen we met de opdrachtgever. We plannen vaste contactmomenten met de werknemer in en er is regelmatig tussentijds telefonisch- of mailcontact met de opdrachtgever. Met vaste schriftelijke rapportagemomenten zorgen we bovendien dat het dossier voor het UWV op orde is.