Individueel werkplekonderzoek

Werknemers die het gevoel hebben dat ze niet goed staan of zitten in hun werkomgeving, zijn minder productief en lopen een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Wanneer de werknemer aangeeft werkgerelateerde klachten te hebben, is het zeker van belang om er snel bij te zijn. Summit Health & Business biedt dan een individueel werkplekonderzoek aan, om dreigend uitval te voorkomen.

Tijdens een werkplekonderzoek leert de bedrijfsfysiotherapeut klachten te verhelpen en te voorkomen door het aannemen van de optimale werkhouding en het inrichten van de juiste werkplek middels onderzoek en instructie.

Intake en analyse

De bedrijfsfysiotherapeut brengt de voorgeschiedenis en klachten in kaart door middel van een grondige intake en eventueel een select lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt de werkplek geanalyseerd aan de hand van een ergonomische checklist. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en het gebruik van de stoel en de instellingsmogelijkheden van het bureau, de monitor en het toetsenbord.

Voorlichting

Na de intake en analyse geeft de fysiotherapeut voorlichting over:

  • De werkhouding in combinatie met preventie van de klachten;
  • Het belasting- en belastbaarheidsmodel;
  • De werkplekinrichting en werkwijze;
  • Het instellen van de werkplek, voor zover mogelijk zonder hulpmiddelen.

De werknemer wordt vervolgens aangemoedigd om zelf de werkplek goed in te stellen aan de hand van de verkregen voorlichting. De fysiotherapeut geeft hierbij begeleiding en uitleg.

Voor een individuele werknemer die klachten krijgt of dreigt uit te vallen, kan een individueel werkplekonderzoek worden ingezet. Een werkplekonderzoek kan ook preventief aan een groep werknemers worden aangeboden middels een preventief voorlichtingstraject. Zie hiervoor de informatie over een preventief voorlichtingstraject.

Het traject wordt afgerond met een verslag van de bevindingen en pragmatische adviezen. Hierbij wordt zoveel mogelijk geadviseerd met gebruikmaking van de huidige middelen. Het verslag is zonder medische gegevens.