RI&E

Een goed arbobeleid begint bij een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie. Weet waar de risico’s liggen binnen uw bedrijf en voer om de 5 jaar een RI&E uit. Onze veiligheidsdeskundige begeleidt u daarbij. Dit wordt aangeboden op basis van een offerte op maat. Alle bedrijven zijn, volgens artikel 5 van de Arbowet, verplicht een RI&E uit te voeren. Bij controle kan de Arbeidsinspectie om uw RI&E vragen. Met een RI&E kunt u de Arborisico's voor uw werknemers en uw bedrijf terugdringen. En daarmee ook financiële risico's.

Betrokkenheid van de werknemers

Werkgevers en werknemers hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Daarom is het van belang de werknemers te betrekken bij het opstellen van de RI&E. U kunt dit doen door bijvoorbeeld (onderdelen van de) vragenlijsten door werknemers te laten invullen en door relevante resultaten van de RI&E in het werkoverleg te bespreken.

Wanneer moet een RI&E worden getoetst?

U hoeft de RI&E niet te laten toetsen door een deskundige wanneer u gebruikt maakt van een branche-instrument die goedgekeurd is door de cao-partijen en als u 25 of minder werknemers in dienst heeft. Wanneer u geen gebruik maakt van een branche-instrument, dan hoeft u bij tien werknemers of minder ook uw RI&E niet te laten toetsen. Het is voldoende om de RI&E-vragen te beantwoorden en een Plan van Aanpak op te stellen.

Ondersteuning

Bent u niet aangesloten bij een brancheorganisatie en kunt u geen gebruik maken van een digitale RI&E? Geen probleem. Summit Health & Business kan u desgewenst ondersteunen bij het uitvoeren of toetsen van uw RI&E. Summit Health & Business maakt gebruik van gecertificeerde hoger veiligheidskundigen.