Preventief voorlichtingstraject

Werknemers die in hun werkomgeving niet goed zitten, staan, bukken, tillen ed., zijn minder productief en lopen een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Tijdens een werkplekinstructie leren we klachten te voorkomen door het aannemen van de optimale werkhouding en het juist inrichten van de werkplek en/of gebruik maken van hulpmiddelen.

Deze voorlichting gaat over puur fysieke punten die bedrijfsgerelateerd zijn, maar ook over het nemen van eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat werknemers niet alleen fit op het werk verschijnen, maar ook optimaal op het werk en thuis kunnen functioneren.

Foto’s

Voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst inventariseren wij, door middel van een kort onderzoek, de werkomstandigheden van de werknemers. Dit gebeurt terwijl het personeel de dagelijkse werkzaamheden verricht. Hierbij maken we in overleg met de opdrachtgever foto’s en ander beeldmateriaal.

De resultaten van het vooronderzoek worden verwerkt in een praktische en aansprekende voorlichting/presentatie aan de werknemers.

Voorlichting

Groepsgewijs wordt op interactieve wijze voorlichting gegeven over de verschillende factoren die van invloed zijn op de werkhouding. Hierbij wordt ingegaan op de anatomie van de mens, het belasting-belastbaarheidsmodel en de werkplekhouding en -inrichting. Op deze wijze worden werknemers goed ingelicht om bewust op hun houding te letten en zelfstandig hun kantoorwerkplek in te stellen. De informatie is natuurlijk ook zeer goed toepasbaar thuis, waar men vaak vele uren achter de computer doorbrengt. Na de voorlichting gaat iedere werknemer zijn eigen individuele werkplek verbeteren. Na het inrichten van de werkplek wordt, waar nodig, advies en aanvulling gegeven over verbetering van de werkplek en individuele aanpassingen.

Advies

Het traject wordt afgerond met pragmatische adviezen die worden besproken met de werkgever en eventueel de preventiemedewerker. Hierbij wordt zo veel mogelijk geadviseerd met gebruikmaking van de huidige middelen. Daarnaast ontvangen de betreffende werknemers schriftelijk de individuele adviezen.