Cursussen en workshops

Een onderneming maakt zichzelf al snel afhankelijk van externen: beter is het om zoveel mogelijk kennis in de organisatie zelf te borgen, zo voorkomt u kosten.

Dit begint bij het management en de direct leidinggevenden, maar het geldt ook voor het personeel op de werkvloer. Daarom biedt Summit Health & Business cursussen aan, op alle niveaus.

Hierbij enkele voorbeelden.

• Van werkdruk naar werkgeluk

Iedereen wil graag met plezier werken, competenties ontwikkelen die passen bij je talenten en een meerwaarde leveren aan de organisatie. Toch hebben 1 miljoen werkenden last van werkstress!

Werkstress – met alle gevolgen die daaruit voortvloeien – ontstaat voor een belangrijk deel uit onbalans. In deze training leer je herkennen wat stress is, wat het met jou doet en waardoor jouw onbalans wordt veroorzaakt. Op basis hiervan maak jij jouw persoonlijke actieplan waarmee je aan de slag gaat. Op de terugkombijeenkomst delen we de ervaringen en stel je zo nodig je actieplan bij. De sleutel tot verandering is in beweging komen, dus ga mee op weg naar werkgeluk en meld je snel aan.

• Cursus preventiemedewerker

De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Tijdens de training wordt er onder andere aandacht besteed aan de arbowet- en regelgeving en de rollen en taken van een preventiemedewerker. Bij meer dan 25 werknemers moet de werkgever een preventiemedewerkers aanstellen. Bij minder werknemers kan de werkgever zelf de training volgen.

• Frequent verzuim

Signalering op frequent verzuim is essentieel om uw werknemers aan te sturen. Wat is er aan de hand? Waarom wordt er zo vaak verzuimd? In deze workshop leert u als leidinggevende om met uw werknemers het onderwerp bespreekbaar te maken. Met als resultaat: een gemotiveerde werknemer die op een positieve wijze inzicht krijgt op zijn/haar gedrag.

• Duurzaam inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij de werkgever als de werknemer. Goed inzetbare werknemers kunnen beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Maak zelf uw duurzaam inzetbaarheidsplan dat aansluit bij de wensen van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld kiezen ui de volgende mogelijkheden.

• Kick off programma duurzame inzetbaarheid
Summit Health & Business verzorgt een kick off ter ondersteuning van het vitaliteitprogramma. Het betreft een groepspresentatie waarbij alle onderwerpen uit het vitaliteitsplan “kort” worden toegelicht.

• Preventief Medische Onderzoeken (PMO)
Voordat u start met een vitaliteitsprogramma is het goed om eerst de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheidsrisico’s van uw werknemers in kaart te brengen. Een goed uitgevoerde PMO geeft uw werknemer inzicht in eigen gezondheid en welzijn. Het is een nul-meting die goed past bij de start van het programma.

• Workshop Voeding en Leefstijl
Voeding kan nèt het verschil maken tussen goed of optimaal presteren. Het heeft op vele vlakken invloed op de gezondheid. Door middel van de voedingsworkshop bespreekt de diëtist gezonde voeding op een interactieve wijze. Met onderwerpen als; waar moet je op letten bij de aanschaf van voedingsproducten, de samenstelling van een maaltijd, inhoud van de lunchbox en de zin en onzin van voedingssupplementen.

• Workshop Duurzaam inzetbaar “hoe blijf je dat?”
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Wanneer zij investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaan zij samen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, maar het zorgt vaak ook direct voor een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Summit Health & Business verzorgt een inspirerende workshop.

• Workshop Stoppen met roken
Dat roken ongezond is weet iedereen maar toch. Roken verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Van alle rokers overlijdt uiteindelijk 1 op de 2 aan de gevolgen van roken.

• Workshop Tillen, dragen, trekken en duwen doe je zo!
Werknemers die niet goed tillen, dragen, trekken of duwen hebben een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Tijdens deze workshop leert de fysiotherapeut de werknemers klachten te herkennen en te voorkomen door het aannemen van de optimale werkhouding en op een juiste manier te tillen, dragen, trekken en duwen.

• Workshop De actieve kantoor werkplek
Zitten lijkt comfortabel maar is voor de rug zwaar en belastend. Vooral omdat het een statische houding is en het lichaam eigenlijk gemaakt is om te bewegen. Door verkeerd zitten kunnen op den duur klachten ontstaan aan de rug, armen en benen. Dus, hoe actiever je bent tijdens het werk hoe beter. Goed advies over werkhouding en werkomgeving kan het leven een stuk aangenamer maken. Bij deze workshop ga je zelfs met zitten actief aan de slag!

Eindevaluatie
De werknemers ontvangen na deelname aan een of meerdere workshops een evaluatieformulier waarbij hun menig wordt gevraagd over het uitgevoerde programma. De bevindingen van het duurzaam inzetbaarheidsprogramma worden bekend gemaakt middels een presentatie en rapportage.

• Jetlag training

Reist u veel en ver naar het buitenland voor uw werk?

Wanneer u daarbij te maken heeft met een behoorlijk tijdsverschil kunt u last hebben van een jetlag. Een jetlag is de verstoring van het slaap/waakritme en het onvermogen van het lichaam om zich onmiddellijk aan te passen aan de tijd in een andere zone. In de winterperiode is het bijvoorbeeld in New York 6 uur en in Californië en West-Canada 9 uur vroeger dan in Nederland. Om ter plaatse optimaal te kunnen presteren, is het van belang het negatieve effect van reizen door tijdzones zo veel mogelijk te beperken.

Met name op de langere termijn kunnen ernstige slaapstoornissen en chronische vermoeidheid vaak voorkomen. Een belangrijk gevolg is ook dat de gevoeligheid voor stress toeneemt. Daarnaast kunnen er verschillende lichamelijke en psychische klachten optreden, zoals:

  • Depressie;
  • Uitdroging;
  • Verstoorde stoelgang;
  • Verminderde spiercoördinatie;
  • Hoofdpijn;
  • Verhoogde kans op infecties;
  • Concentratieproblemen.

Door deel te nemen aan de Jetlag training leert u welke maatregelen u kunt nemen om de gevolgen van een jetlag te verminderen. De training bestaat uit een informatieve sessie met praktische aanwijzingen, een health & vitaliteitscheck en een sportieve workout.

Doel van de Jetlag training
Het doel van de training is om de werknemer te leren welke maatregelen hij/zij kan nemen om de gevolgen van een jetlag te verminderen en om optimaal gezond te blijven presteren.

Uitvoering en tijdsduur
De Jetlag training wordt één op één gegeven en duurt een dagdeel. De training is inclusief een cursus map en een Health & Travelbag met informatie en oefenmateriaal voor onderweg en in het hotel.

Bekijk hier de Jetlag Training folder.