Het doel en noodzaak van een gehooronderzoek (audiometrie)

Het gehoor van uw werknemers wordt bijna dagelijks belast met geluidsniveaus boven de 80 decibel, denk daarbij bijvoorbeeld aan werken in productiehallen, werkplaatsen en werken langs de weg. Wanneer het gehoor regelmatig overbelast wordt, bestaat de kans om lawaaidoof te worden. Daarom is het de plicht van u als werkgever om een gehoortest aan uw werknemers aan te bieden.

Onderdelen

Het audiometrisch onderzoek (gehoortest) bestaat uit:

  • Oorinspectie door middel van otoscopie. Een otoscopie is het bekijken van de uitwendige gehoorgang en het trommelvlies met behulp van een otoscoop;
  • Het controleren en navragen op het gebruik van gehoorbescherming;
  • Het uitvoeren van een screeningsaudiogram (toonaudiogram). Via een koptelefoon krijgt uw medewerker tonen in verschillende geluidssterktes te horen. Bij het horen van de toon moet op een knop gedrukt worden. Hieraan kunnen we zien of de werknemer wel of niet de toon heeft gehoord. Op deze wijze wordt de gehoordrempel bepaald.;
  • Het onderzoek kan op uw locatie worden uitgevoerd in een geluidsarme kamer;
  • Het resultaat bespreken met de medewerker en uitleg geven over het lezen van de audiogram;
  • Iedere werknemer krijgt een uitdraai van het audiogram mee;
  • Voorlichting over schadelijk geluid en het nut van gehoorbescherming.