Bodemsaneringskeuring

Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een bodemsaneringskeuring.

Voor wie?

Bodemsaneringskeuring Klasse A (overdrukcabine): Deze keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, die niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Bodemsaneringskeuring Klasse B (adembescherming): Deze keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

Onderdelen

De bodemsaneringskeuring bestaat uit:

  • Het meten van rustpols, bloeddruk, lichaamslengte en lichaamsgewicht;
  • Longfunctietest;
  • Urine onderzoek;
  • Uitgebreid bloedonderzoek;
  • Audiometrisch onderzoek;
  • Optimetrisch onderzoek;
  • Fysieke screening;
  • ECG;
  • Kleur- en geurtest;
  • Gesprek met de bedrijfsarts.

Geldigheid

Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring. Dit is conform de CROW richtlijnen 1 jaar geldig.