Bestrijdingsmiddelenkeuring

Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor de gezondheid van uw werknemers is er de bestrijdingsmiddelenkeuring. Volgens de Arbowet heeft elke werknemer die regelmatig werkt met gewasbeschermingsmiddelen recht op een preventief medisch onderzoek.

Onderdelen

De bestrijdingsmiddelenkeuring bestaat uit:

  • Het meten van rustpols, bloeddruk, lichaamslengte, lichaamsgewicht en bepalen BMI;
  • Longfunctietest;
  • Urine onderzoek;
  • Uitgebreid bloedonderzoek;
  • Bespreken vragenlijst “algemene gezondheid” met bedrijfsarts;
  • Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts (indien noodzakelijk).

Geldigheid

Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring. Dit is conform de Arbocatalogus “gevaarlijke stoffen gewasbestrijdingsmiddelen” blad S101, 4 jaar geldig.