Risico’s beperken voor de beroepsgroep

Naast een preventief medisch onderzoek, biedt Summit Health & Business ook specifieke keuringen. Er zijn sectoren waar specifieke periodieke bedrijfskeuringen zijn opgenomen in de cao. Voor bepaalde beroepsgroepen zijn ze zelfs verplicht, zoals voor piloten, offshore medewerkers, chauffeurs en asbest- en bodemsaneerders. Specifieke eisen die voor dergelijke beroepsgroepen gelden, staan in de keuringsprotocollen.

Onze bedrijfsartsen zijn bevoegd om deze keuringen uit te voeren. Voorbeelden van specifieke bedrijfskeuringen zijn: