Managementkeuring

De managementkeuring is een multidisciplinaire keuring om de gezondheid van directeuren en (team)managers te bewaken en, indien noodzakelijk, te verbeteren.

Een managementkeuring is een goede nulmeting van de gezondheid op dat moment. Zo probeert Summit Health & Business in een vroeg stadium gezondheidsproblemen op te sporen of liever voor te zijn. Tevens is een van de doelen gezondheidsbewustzijn te bevorderen, met als resultaat: gezonde en vitale managers.

Managers worden vaak blootgesteld aan stress en hoge werkdruk. Gezond en regelmatig eten, voldoende beweging en voldoende ontspanning willen er nog weleens bij inschieten.

Doel van de managementkeuring

In een managementkeuring wordt integraal gekeken naar de gezondheidsaspecten, die met het werk samenhangen en de medische en psychische gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn.

De managementkeuring bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voeding- en leefstijlonderzoek;
  • ECG en hoortest;
  • Submaximale inspanningstest, algemeen lichamelijk onderzoek en spirometrie;
  • Ganganalyse en algemeen orthopedisch onderzoek;
  • Urine – en bloedonderzoek, optometrisch onderzoek en persoonlijk advies.

Resultaat

Na afloop ontvangt de deelnemer een uitgebreid verslag van de resultaten met een persoonlijk advies.

Een geanonimiseerde groepsterugkoppeling is mogelijk vanaf 20 deelnemers (niet in de prijs inbegrepen).