28 februari: Dag van de RSI / KANS-klachten

De naam RSI is in Nederland allang verdwenen. Maar klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (KANS) niet en leiden nog steeds tot veel verzuim. Ondanks meer afwisseling in werkzaamheden en werkplekken gebruiken we nu ook veelvuldig tablets en ons mobieltje. Daarom is het 28 februari Europese dag van de RSI (internationaal wordt de term RSI gebruikt). De vraag is natuurlijk: hoe kunt u deze klachten voorkomen?

KANS-klachten
KANS is een verzamelnaam voor aandoeningen aan handen, polsen, ellebogen, armen, schouders en nek waarbij tintelingen, een doof gevoel, pijn en krachtsverlies kunnen optreden. Klachten worden niet alleen veroorzaakt door herhaalde bewegingen; daarom doet de term RSI (Repetitive Strain Injury) geen recht aan wat bekend is over de oorzaak. Ook langdurig in dezelfde houding werken, veel precisiewerk of kracht leveren, extreme standen van de gewrichten of een combinatie hiervan gedurende een groot deel van de dag spelen een rol. Net als werk/tempodruk, onvoldoende pauzes of persoonlijke factoren zoals perfectionisme.

Arbobalans 2014 (TNO) geeft aan dat maar liefst 11 procent van het verzuim van KANS-klachten komt; 54 procent van de werknemers is van mening dat KANS (mede) door het werk is veroorzaakt.
Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat komen volgens werknemers zelf het meest voor. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden kwam naar voren dat maar liefst 2 op de 3 werknemers met een beroepsziekte (274.000) te maken had met een beroepsgerelateerde aandoening aan het bewegingsapparaat.

Goed nieuws: daling
Het goede nieuws is dat het aantal gemelde beroepsziekten ten aanzien van KANS de laatste jaren is gedaald. Dit wijdt men aan structurele aandacht voor mogelijke oorzaken in werk en preventie, vooral bij beeldschermwerk. Aandacht voor preventie bij KANS komt ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ten goede.

Preventie
Belangrijk is om op voorhand de risicofactoren te bekijken. Advies en instructie op de werkplek is geen overbodige luxe. Denk aan Ergonomie van de werkplek zodat spieren niet onnodig belast worden door een ongunstige houding omdat de werkplek niet goed passend is ingesteld. Meubilair is tegenwoordig goed instelbaar, maar instructies moeten wel ter harte worden genomen. Herhalen van instructies is zinvol.
Maar denk ook aan te weinig bewegen: beweeg regelmatig ter voorkoming van klachten. Van belang is zowel buiten het werk als ook tijdens het werk voldoende te bewegen.
Een hoge werkdruk: dat kan leiden tot een gespannen houding. Maak werkdruk bespreekbaar.
Pauzes: zorg voor regelmatige korte (micro)pauzes, waarbij men de armen ontspant en/of even strekt en beweegt. Hierdoor herstelt de bloedcirculatie.
De duur van belastende werkzaamheden met repeterende bewegingen of eenzijdige taken: zorg voor afwisseling van taken en functies, probeer te rouleren.
Omgevingsfactoren zoals tocht of geluid. Mensen kunnen hierdoor een verkrampte houding aannemen.

Advies?
De ergonomisch adviseur van Summit Health & Business geeft advies bij bedrijven ter preventie of bij werkplekonderzoeken wanneer er KANS klachten zijn. Maak een afspraak om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de risicofactoren: werktaken – werktijden – werkwijze – werkplek – werkdruk. Om zo KANS-klachten te voorkomen en aan te pakken. Dat loont, want het bijbehorende verzuim is vaak langdurig; verzuim van 1 tot meer dan 3 maanden is geen uitzondering.
Mail of bel Summit Health & Business voor meer informatie: info@ summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387

Summit intake & screening

Snelle actie bij (frequent) verzuim!

“Doe maar rustig aan”, is regelmatig het advies van de huisarts aan een werknemer. De werknemer vertaalt dit als: ik kan niet werken. Als werkgever denkt u wel vervangende werkzaamheden aan te kunnen bieden, maar u weet niet wat u van uw werknemer mag verwachten. Een Summit Intake geeft werkgever én werknemer gerichte adviezen. Snel, zodat uitval of langdurige uitval voorkomen kan worden. Centraal staan de mogelijkheden die er wél zijn. Mooie bijkomstigheid: Verzuimverzekeraar De Amersfoortse, vergoedt direct de kosten van de Summit Intake zonder dat de werkgever hier iets voor hoeft te doen. Zij zien veel voordelen bij de inzet van een Summit Intake!

Mentale en fysieke screening
Een adequate aanpak van (dreigende) klachten in een vroeg stadium voorkomt langdurig verzuim en
bijkomende kosten. De oorzaak van de klachten moet als eerste boven water komen.
Vervolgens kunnen we gericht werken aan een oplossing. Dat is ook wat de overheid van werkgevers
verwacht, door ze te verplichten een actief verzuimbeleid te voeren. Een actief beleid betekent niet automatisch dat uw werknemer gezien moet worden door de bedrijfsarts. Een Summit Intake kan al voldoende inzicht geven.
De intake is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld van de oorzaken van klachten te verkrijgen. Dit houdt in dat werknemers worden gescreend op zowel mentale als fysieke aspecten, die elkaar vaak beïnvloeden. In veel gevallen hebben klachten te maken met leefstijl, thuissituatie en stress. Bij Summit nemen we met een multidisciplinaire aanpak alle facetten onder de loep.

“We willen verzuim liever voorkomen dan begeleiden.
Met de Summit intake & screening brengen we alle oorzaken van uitval in kaart,
zodat we deze direct en effectief kunnen aanpakken.”
Theo Nass, directeur

Snelheid
Hoe eerder de reden van het verzuim bekend is en er vast staat welk beleid er moet worden gevolgd, des te kleiner is de kans op escalatie en onnodig lang verzuim. Voor een Summit Intake kan uw werknemer binnen twee dagen bij ons terecht. Wij checken of eerdere diagnoses juist zijn en streven naar verduidelijking van vage klachten op een snelle manier. Dit bespaart ellende, energie en geld.

Intake en analyse
Afhankelijk van de klachten wordt de intake uitgevoerd door een casemanager en/of een
fysiotherapeut volgens een gestructureerd onderzoek. We brengen in kaart wat de reden van het verzuim is en welke aanpak leidt tot een zo spoedig mogelijk herstel, dat ook op de lange termijn duurzaam is. We gaan ook na of er sprake is van andere problematiek, zoals een verminderde psychisch/emotionele belastbaarheid, een conflict of anderszins. Soms moet iemand worden afgeremd en soms moet iemand juist gestimuleerd worden. Waar mogelijk bespreken we
direct hoe de opbouw eruit kan zien. Als het nodig is, geven we aan waar nader onderzoek of
behandeling uit moet bestaan. Vaak leidt het intakegesprek al tot voldoende bewustwording en kan
de werknemer zelfstandig de juiste stappen zetten. Soms is meer begeleiding nodig en volgt advies
voor fysiotherapie, fysieke training, coaching, mentale begeleiding of loopbaanadvies.

Meer informatie vindt u op onze website www.summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387.

Verzuimbegeleiding & Advies

10 redenen om meer te bewegen in 2019

Wij vertellen je waarom meer bewegen in 2019 het allerbeste goede voornemen is én hoe je hier vandaag mee kunt beginnen.

Onze boodschap voor 2019 is dat je niet je hele leven overhoop hoeft te gooien voor een gezondere levensstijl. Jouw enige goede voornemen zou moeten zijn om meer te bewegen dan je nu doet, zonder een strak regime te volgen. De oplossing om jouw goede voornemen vol te houden en tot een nieuwe manier van leven te maken is simpel; maak het niet te moeilijk. Het roer volledig omgooien is vaak lastig vol te houden en daardoor niet succesvol. Gelukkig heeft onderzoek aangetoond dat korte, maar frequente “beweegmomenten” op de lange termijn meer gezondheidsvoordelen biedt dan intensieve en minder frequente workouts.

Dus waar wacht je nog op? Wij geven je 10 argumenten om vandaag te beginnen:

1. Meer beweging kost niets! De auto verder weg parkeren, vaker blijven staan in plaats van zitten, regelmatig uitrekken of de trap nemen zijn allemaal gratis activiteiten die jouw gezondheid verbeteren.
2. Voel je gelukkiger! Door te bewegen maakt jouw lichaam gelukshormonen aan, zoals serotonine, endorphine en dopamine. Hierdoor ervaar je een natuurlijk verkregen geluksgevoel.
3. Voorkom rugklachten. Lichamelijke activiteit zorgt voor sterkere spieren die rugklachten voorkomen. Daarbij zorgt beweging er ook voor dat de bloedsomloop verbeterd en daardoor de tussenwervelschijven minder snel slijten.
4. Kantoorwerk is geen excuus. Ook tijdens jouw werk op kantoor of achter de computer kun je meer bewegen dan je denkt. Zorg bijvoorbeeld voor een bureau waaraan je ook kunt staan, een actieve zitoplossing of zelfs een bureaufiets!
5. Sterkere spieren en sterkere botten. Hoe meer je beweegt, hoe sterker alle spieren en botten  in het lichaam worden. Onze botten zijn ook levend materiaal en naarmate we ouder worden neemt de dichtheid van onze botten af. Door lichamelijke inspanning, die enige kracht vereist, wordt de aanmaak van nieuwe botcellen gestimuleerd en blijven onze botten gezond en sterk!
6. Mentale balans. Diverse zorgprofessionals adviseren meer lichaamsbeweging bij het behandelen van psychische klachten, zoals stress, angstaanvallen en depressie.
7. De weegschaal onder controle. Door dagelijks bijvoorbeeld 3 uur staand te werken gedurende 5 dagen per week, verbrand je in een maand tijd evenveel calorieën als bij het lopen van een marathon! Dus door dagelijks in beweging te blijven zorg je voor meer calorieverbranding en minder vetopslag in het lichaam.
8. Verbeterde concentratie. Het is bewezen dat aerobe activiteit (een verhoogde hartslag door lichamelijke inspanning) zorgt voor verbeterde mentale focus en meer concentratie op de taken die uitgevoerd moeten worden.
9. Zorg voor een betere “work-life” balans. Door jouw lichaamsbeweging serieus te nemen zorg je automatisch voor een betere balans tussen werk en privé. Door vaste “beweegmomenten” in de agenda te zetten, neem je op tijd afstand van je werk en voorkom je langdurig stilzitten.
10. Vergroot je zelfvertrouwen. Terwijl je spieren en botten sterker worden, groeit ook het geloof in jezelf. Door deze nieuwe levensstijl verleg je soms grenzen en bereik je nieuwe doelen. Dit zorgt voor een beter zelfbeeld en vertrouwen in je eigen kunnen.

Uit tips van de ‘Backshop’

Cursus Preventiemedewerker, 13 februari 2019

De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Heeft u meer dan 25 medewerkers dan bent u verplicht een Preventiemedewerker aan te wijzen. Maar ook voor kleinere organisaties is het belangrijk dat de Arbowet- en regelgeving op de juiste wijze wordt gehanteerd. Dit komt de veiligheid van uw organisatie én uw medewerkers ten goede! Uiteraard zullen ook de komende wijzigingen in de Arbowet uitgebreid worden behandeld.

Op woensdag 13 februari 2019 verzorgt Summit Health & Business wederom de

Cursus Preventiemedewerker

De volgende onderwerpen zullen tijdens deze cursus worden behandeld:
–       Arbowet- en regelgeving op hoofdlijnen, inclusief komende wijzigingen
–       Rol en taken van de preventiemedewerker.
–       Invulling van het takenpakket in het bedrijf.
–       Adviesvaardigheden.
–       Samenwerking met externe deskundigen.
–       In kaart brengen van Arbo risico’s in het bedrijf aan de hand van de RI&E.
–       Signaleren en voorkomen van risico’s.

Tijd:
09.00 uur – 13.00 uur

Locatie: Summit Health & Business, Veilingweg 16a, 2678 LN De Lier

Kosten:
€ 175,00 per cursist inclusief cursusmap en certificaat, excl. BTW

Informatie en aanmelding
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een email aan: s.olierook@summithealth.nl of bel 0174 – 540387.

HRM Advies & Ondersteuning

Werkgeversbijeenkomst

In de nieuwsbrief van mei hebben wij u al op de hoogte gebracht  van de werkgeversbijeenkomst op 27 september. In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief staat, zal de bijeenkomst niet bij Summit Health & Business plaatsvinden maar bij Koppert Cress, De Poel 1, 2681 MB te Monster.

We gaan letterlijk een kijkje nemen in een gezonde kantine. Wat schotelt Koppert Cress haar werknemers voor? Wij nodigen u hierbij van harte uit om de werkgeversbijeenkomst te starten met een gezonde lunch.

Vervolgens bieden wij 3 workshops die in het teken staan van het op tijd signaleren van problemen met betrekking tot het dagelijks functioneren. Deze workshops zijn in carrousel-vorm om zo voldoende de ruimte te hebben voor interactie en vragen.

Programma:

13.00 uur:  Aanvang lunch. Koppert Cress zal tijdens de lunch uitleg geven over hun visie op gezondheid in het algemeen en de gezonde lunch in het bijzonder.

14.00 uur: Inleiding middagprogramma

14.30 uur: Start workshopcarrousel
– Een gezonde nachtrust
– Van werkstress naar werkgeluk
– Optimaal benutten functioneringsgesprekken

16.30 uur: Gezamenlijk afsluiting en tijd om te netwerken
Deelname aan de lunch en workshops is gratis. Meld je zo spoedig mogelijk aan! Vol = vol
Stuur een mail naar: s.olierook@summithealth.nl

Wij hopen u op 27 september te mogen begroeten!

 

Basiscontract met Arbodienst moet voor 1 juli geregeld zijn!

Nieuwe Arbowet en basiscontract
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd en zijn bedrijven met personeel wettelijk verplicht een basiscontract te sluiten met een Bedrijfsarts of Arbodienst. Een basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle betrokken partijen. Het is gebaseerd op de wet- en regelgeving en de eisen waaraan een contract tussen werkgever en Arbodienst minimaal moet voldoen zijn erin opgenomen.

Summit Health & Business FolderVoor de lopende Arbocontracten geldt een overgangsregeling van een jaar. Je hebt dus nog tot 1 juli 2018 de tijd om een nieuw basiscontract met je Arbodienst te sluiten. Heb je dat niet, dan kan Inspectie SZW boetes opleggen.

Heb je momenteel helemaal nog geen contract met een Arbodienst? Zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk afsluit. Summit Health & Business is sinds januari van dit jaar een gecertificeerde Arbodienst. Dus wanneer je met ons een Arbocontract sluit, voldoe je direct aan de nieuwe Arbowet.Wil je hier meer informatie over ontvangen? Mail dan naar info@summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387.

U kunt natuurlijk ook gemakkelijk online ons contactformulier invullen, druk op de onderstaande knop om hier gebruik van te maken:

Contact Opnemen

Uw complete arbobeleid in professionele handen

Summit Health & Business
Uw complete arbobeleid in professionele handen

Als ondernemer wil je natuurlijk zo weinig mogelijk ziekteverzuim binnen je organisatie. Kwestie van geluk? Niet echt. Bedrijven kunnen zelf heel veel doen om werknemers duurzamer te laten functioneren in een gezonde werkomgeving.

Theo Nass, Ellen Nass en Michèle van den Bijllaardt van Summit Health & Business in De Lier zijn eensgezind: als het om gezondheid gaat, zou preventief welzijnsbeleid veel meer het sleutelwoord moeten zijn. Natuurlijk voor particulieren, maar misschien nog wel meer voor bedrijven. “Tijdelijke of permanente uitval van personeel kost organisaties handenvol geld en kan het functioneren van een onderneming in het ergste geval zelfs bedreigen”, zegt Theo Nass. “Dat wil je niet. Bij Summit Health & Business vinden we dat er veel meer in het voortraject gedaan kan worden. Kom op tijd in actie, al helemaal als er onverhoopt tóch ziekteverzuim ontstaat. Dan is het nóg belangrijker om aangesloten te zijn bij een arbo-organisatie die het klappen van de zweep kent. Met alle disciplines onder één dak noemen we de arbodienst van Summit Health & Business daarom ook wel een expertisecentrum voor gezond werken.”

Certificaten ISO 9001 en SBCA

Dat Summit Health & Business daadwerkelijk een professioneel expertisecentrum is, bewijzen de op 1 januari van dit jaar behaalde certificaten ISO 9001 en SBCA. Michèle van den Bijllaardt. “ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit betekent dat al onze workflows en activiteiten wettelijk zijn geborgd en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waaronder de zojuist van kracht geworden wet op de privacy, de AVG. Het is voor bedrijven per 1 juli zelfs verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst die gecertificeerd is. Is dat niet het geval, dan zijn ze verplicht om op zeer korte termijn over te stappen. Uiteraard staan we met Summit Health & Business open voor ondernemers die nog op zoek zijn en de zekerheid willen hebben van een betrouwbare arbopartner die wél voldoet aan alle wettelijk voorgeschreven voorwaarden en daardoor automatisch ook betere kwaliteit levert.”

Zekerheid

Ellen Nass benadrukt daarnaast ook het belang van het SBCA-certificaat dat Summit Health & Business sinds een half jaar bezit: “In het SBCA staan alle voorwaarden waar een gecertificeerde arbodienst aan moet voldoen voordat zij een certificaat krijgt. Ook dit geeft bedrijven de zekerheid dat ze zijn aangesloten bij een organisatie die helemaal thuis is in alles wat er komt kijken bij de begeleiding van zowel gezonde als zieke werknemers.”

Summit Health & Business - Het Team

 

Slaap College, 5 september 2018

Together In Motion Fysiotherapie en Summit Health & Business organiseren een thema-avond over SLAAP. Tijdens dit college leer jij alles over slaap en volgen we iemand die slaapwandelt! Er is plek voor 40 deelnemers en bijwonen is gratis! Vol = vol!

Luuk Hendriks en Michèle van den Bijllaardt vertellen je alles over het hoe en waarom van slaap en de effecten van te kort slapen. We bespreken de “wakker houders” zoals blauwe schermen en de to do lijstjes en we geven tips over de “slaapverwekkers” zoals bewegen, voeding en slaaprituelen.

* Waarom slapen we?
* Hoeveel slaap heb jij nodig?
* Hoeveel slaap heeft jouw kind nodig?
* De effecten van te weinig slaap
* Slaap(tekort) en de werkvloer
* De biologische klok en wisselende werktijden
* Stoppen met snurken
* De beste slaapverwekkers
* De slechtste wakkerhouders
* EHBO bij slecht slapen
* Advies matrassen en kussens

Even voorstellen: Harry Meijer

Casemanager & Arboverpleegkundige
Samenwerken aan duurzame oplossingen!

Ons team zetten we regelmatig in de schijnwerpers. Wat is hun expertise en wat zijn hun drijfveren om van Summit Health & Business een succes te maken?
Dit keer in de picture, casemanager, arboverpleegkundige en veiligheidskundige, Harry Meijer.

Harry voert een divers pakket aan taken uit. Naast het arboverpleegkundig spreekuur geeft hij cursussen, begeleidt hij als vaste casemanager werknemer en werkgever en voert hij PMO’s en PAGO’s uit. De visie van Harry is een Summit-visie, gericht op preventie, vitaliteit en duurzaamheid.

Ervaring
Harry heeft al een lange carrière achter de rug. Na zestien jaar als IC/CCU verpleegkundige te hebben gewerkt in diverse ziekenhuizen, trekt het bedrijfsleven hem aan. Hij start als bedrijfsverpleegkundige bij scheepswerf Wilton Feijenoord, om zich te gaan bezig houden met het domein arbeid en gezondheid. Hierna is hij regiomanager geworden bij BGZ wegvervoer en wordt hij zelfstandig adviseur Arbeid & gezondheid voor bedrijven en arbodiensten.
Zijn opleiding tot veiligheidskundige vergroot tenslotte zijn kennis en vaardigheden op gebied van het inventariseren van risico’s. Kortom, Harry is een waardevol Summit teamlid.

Drie tips van Harry:
1. Eerlijkheid duurt het langst
2. Neem klachten serieus
3. Zoek “gezamenlijk” naar een oplossing

Wat vind je zo aantrekkelijk in je functie? Waarom wil je met bedrijven werken?
“Ik ben een mensenmens en het is dus heerlijk om met mensen te werken. De spanning tussen zakelijk en sociaal is soms lastig maar ook een uitdaging om werknemer en werkgever op een lijn te krijgen. Er is tenslotte een gezamenlijk belang.
Het is een constante drive om bedrijven mee te krijgen in de gedachtegang van duurzaam inzetbaarheid. Preventie, preventie, preventie. Dit klink zo logisch maar in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. Het is daarom van belang om als adviseur bedrijven hier in mee te nemen en samen te zoeken naar een haalbare aanpak.”

Wanneer geeft je werk voldoening?
Eigenlijk heb ik altijd wel plezier in mijn werk. Ik heb fantastisch werk en heb plezier in het leven. Het is van belang altijd bij jezelf te blijven en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk heb ik ook tegenslagen gekend maar de oplossing zat altijd bij mijzelf!
Ik word heel blij wanneer ik werkgevers en werknemers kan meenemen in het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het werken aan onmogelijkheden is verspilde energie! Wanneer er een gezamenlijk resultaat wordt gehaald ben ik super trots. Vaak zit dit in kleine dingen.
Met geld ben ik eigenlijk niet zo bezig alhoewel ik me realiseer dat de schoorsteen moet roken. Mijn adviseurschap is dan ook niet geld gedreven maar meer vanuit een visie om bedrijven mee te nemen in de wereld van preventie. Natuurlijk vraagt dit een investering maar mijn ervaring is dat het over het algemeen meer oplevert dan het kost. Lukt dit ja, dan heb ik een smile van oor tot oor.

Hoe ziet de toekomstige Arbowereld eruit?
De arbowereld zal en moet veranderen! Het probleem van het tekort aan bedrijfsartsen zal de komende jaren nijpend worden. Dit is een zorg maar aan de andere kant biedt dit ook kansen. Kansen om het logge ambtelijk ‘arbowereldje’ een nieuw gezicht te geven. Niet alleen maar spreekuurboeren, maar een volwaardige sparringpartner zijn wanneer het gaat om oplossingen op het gebied van arbeid en gezondheid in het kader van duurzaam inzetbaarheid. Een hele uitdaging dus!

Arboverpleegkundige
De arboverpleegkundige komt steeds meer in the picture! De komende jaren gaat een grote groep van de bedrijfsartsen met pensioen. Tevens is er geen grote belangstelling onder jonge artsen voor deze specialisatie.
Harry: “Een vergrote inzet van de arboverpleegkundigen is één van de oplossingen voor deze problematiek.”

Binnen Summit Health & Business krijgt de inzet van een arboverpleegkundige dan ook steeds meer vorm. Sinds kort is gestart met het inzetten van het arboverpleegkundig spreekuur. Met name in de eerste weken van verzuim blijkt dit waardevol, maar ook preventief. Er is een directie lijn met de bedrijfsarts zodat er snel geschakeld kan worden. De arboverpleegkundige is BIG geregistreerd.
Ook bij het inzetten van PAGO en PMO, Preventief Medische Onderzoek, speelt de arboverpleegkundige een belangrijke rol. Samen met een doktersassistente kan deze zelfstandig en op locatie worden uitgevoerd. Natuurlijk is er overleg met de bedrijfsarts daar waar het gaat om afwijkende waarden.
Steeds vaker wordt het PMO ingezet als startpunt voor een duurzaam inzetbaarheidsprogramma.

Veiligheidskundige
De veiligheidskundige heeft kennis van de Arbowetgeving en gebruikt die kennis om bedrijven te ondersteunen op het gebied van hun arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betekent ondersteuning bij het tot stand komen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het geven van adviezen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.  Harry: “Ik ben middelbaar veiligheidskundige, dit is een waardevolle aanvulling op het vak van arboverpleegkundige. Binnen Summit Health & Business adviseer ik bedrijven over in en outs van de RI&E en het plan van aanpak. Wanneer het om een toetsing van de RI&E gaat, werken wij samen met een hoger veiligheidskundige In de maanden juni en juli is er een leuke actie. Ik bekijk of uw RI&E nog voldoet aan de gestelde eisen en geef een advies. Meer informatie over deze actie staat op onze website”.

Ten slotte organiseert Harry trainingen en cursussen voor de werknemers en bedrijven, zoals de cursus Preventiemedewerker en de cursus omgaan met frequent verzuim.
Integer en oprecht, Harry gaat het gesprek graag aan: ‘Je moet het probleem durven benoemen, pas dan kun je werken aan een duurzame oplossing!’

Week van de RI&E

Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E
Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de bedrijfscontinuïteit. Verzuim als gevolg van werk, zowel op de korte als de lange termijn, is een grote kostenpost voor bedrijven. Als een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s. Laat uw medewerkers op een prettige en veilige manier werken en zie het terug in uw productiviteit!

De RI&E is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer. Uit onderzoek blijkt dat elke euro die u investeert in veiligheid op termijn het dubbele oplevert.

RI&E check
Summit Health & Business onderschrijft het belang van een goede RI&E. Daarom kunt u in de maanden juni en juli gebruik maken van onze actie! U kunt uw huidige RI&E mailen naar onze veiligheidskundige en deze beoordeelt of uw RI&E nog up to date is. Naar aanleiding van de bevindingen van de veiligheidskundige ontvangt u een advies.

Duur: 1 uur
Kosten: € 138,50

Gebruik maken van de RI&E check? Bel 0174 – 540 387 of mail naar info@summithealthbusiness.nl