Werkgeversbijeenkomst 2019

Vorige week donderdag hield Summit health & Business haar jaarlijkse werkgeversbijeenkomst. Bij Tomatoworld in Honselersdijk werden ondernemers en HRM-medewerkers op interactieve wijze geïnformeerd over een gezond personeelsbeleid. Dit keer ging het over het meten van werkdruk en -stress.

In Het Hele Westland van 2 oktober staat een mooi artikel over onze bijeenkomst.

Privacywijzer zieke werknemer

Dit mag je wel en niet vragen

We horen nog regelmatig dat werkgevers moeite hebben met wat ze nu wel en niet mogen vragen wanneer een werknemer zich ziek meldt. Hierbij een beknopt overzicht als reminder.
Wellicht handig om deze informatie bij de hand te houden voor naast de telefoon en om door te sturen naar uw zieke werknemer indien nodig.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG  is er heel duidelijk over: persoonsgegevens moeten worden beschermd en voor gegevens over gezondheid gelden zelfs nog strengere regels. Deze vallen namelijk onder het verwerken van ‘Bijzondere persoonsgegevens’. Dus zorg ervoor dat je als werkgever of als HRM adviseur goed weet wat je wel en niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding.
Als werkgever mag je bij een ziekmelding maar een beperkt aantal type vragen stellen. Vragen die voor jou van belang zijn voor het plannen van werkzaamheden, vragen over de verblijfplaats en ook mag de vraag worden gesteld of het verzuim het gevolg is van een verkeers- of bedrijfsongeval.

Dit mag je wel vragen:
– De verblijfplaats en het telefoonnummer waar de werknemer te bereiken is.
– De te verwachten periode van afwezigheid, deze informatie heb je nodig voor de planning of om te kunnen beoordelen of er een vervanger moet worden geregeld.
– Of er lopende werkafspraken en/of werkzaamheden zijn die eventueel moeten worden overgenomen.
– Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
– Of er sprake is van een (verkeers)ongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Dit mag je niet vragen:
– De reden van de ziekmelding.
– De aard van ziekte, geestelijk of lichamelijk.
– Of er afspraken zijn gemaakt met huisartsen, therapeuten of andere specialisten naar privésituaties zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, scheiding,  e.d.
– Wat kun je nog wel?
– Wanneer een medewerker bovenstaande informatie toch deelt, mag dit niet door de werkgever of leidinggevende worden geregistreerd.

Heeft u nog vragen, bel of mail ons gerust.  Summit Health & Business helpt u graag met deskundig advies.

info@summithealthbusiness.nl – telefoon: 0174 – 540 387
www.summithealthbusiness.nl

Specifieke- en verplichte keuringen

Beperk risico’s voor de beroepsgroep!

Je zult voor je werk maar regelmatig moeten duiken, in turbines schoonmaken, asbest verwijderen, van grote hoogte containers verplaatsen of heel de dag in een vrachtwagen op pad zijn. Dat vraagt veel van je lichaam en moet ook veilig gebeuren!
Naast een preventief medisch onderzoek, biedt Summit Health & Business ook specifieke keuringen. Met een specifiek medische keuring voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen, maar houdt u ook uw medewerkers gezond en fit. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Vandaag, maar ook in de toekomst. En zowel fysiek als mentaal.

Er zijn sectoren waar specifieke periodieke bedrijfskeuringen zijn opgenomen in de CAO. Voor bepaalde beroepsgroepen zijn ze zelfs verplicht, zoals voor piloten, offshore medewerkers, chauffeurs en asbest- en bodemsaneerders. Specifieke eisen die voor dergelijke beroepsgroepen gelden, staan in de keuringsprotocollen.
Onze bedrijfsartsen zijn bevoegd om deze keuringen uit te voeren. Voorbeelden van specifieke bedrijfskeuringen zijn:

• Bodemsaneringskeuring
Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een bodemsaneringskeuring.

• Asbestkeuring
Voor werknemers die in hun werk mogelijk worden blootgesteld aan asbest, is vanuit de Arbowet een asbestkeuring verplicht. Blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waarvan de meeste zich pas jaren later openbaren

• Bestrijdingsmiddelenkeuring
Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor de gezondheid van uw werknemers is er de bestrijdingsmiddelenkeuring. Volgens de Arbowet heeft elke werknemer die regelmatig werkt met gewasbeschermingsmiddelen recht op een preventief medisch onderzoek.

• Chauffeurskeuringen
Sinds 2005 moet iedereen die in het bezit is van een groot rijbewijs (C en/of D) bij vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een gecertificeerde arbodienst om te zorgen dat weggebruikers veilig en verantwoord aan het verkeer deel kunnen blijven nemen.

• Hoortesten
Het gehoor van uw werknemers wordt bijna dagelijks belast met geluidsniveaus boven de 80 decibel, denk daarbij bijvoorbeeld aan werken in productiehallen, werkplaatsen en werken langs de weg. Wanneer het gehoor regelmatig overbelast wordt, bestaat de kans om lawaaidoof te worden. Daarom is het de plicht van u als werkgever om een gehoortest aan uw medewerkers aan te bieden.

Lees meer informatie over onze keuringen op onze website. De link naar de keuringen is:

Specifieke keuringen

Heeft u nog vragen over de specifieke keuringen? Summit Health & Business helpt u graag met deskundig advies en de organisatie van de implementatie van keuringen. Bel of mail ons gerust!

Info@summithealthbusiness.nl – Tel: 0174 – 540 387 –  www.summithealthbusiness.nl

Save the date!

 

Onze jaarlijkse werkgeversbijeenkomst staat gepland op donderdag 26 september 2019.
Hou deze middag dus alvast vrij in uw agenda!

Werkdruk, aangepraat of werkelijkheid?
In de vorige bijeenkomst heeft Miranda van der Ende uitleg gegeven over de training “Van werkdruk naar werkgeluk” . Deze training richt zich vooral op de belevenis/ervaring van de medewerker. Maar hoe kun je de daadwerkelijk werkdruk binnen je eigen organisatie meten? En wat kun je vervolgens met deze informatie? Arbeid- & Organisatie deskundige Priscilla de Visser verteld hier meer over.

Hoe betrekt u uw werknemer nog meer bij zijn eigen re-integratieproces?
Achter de schermen van VerzuimSignaal wordt hard gewerkt aan een werknemersportaal welke digitale ondersteuning zal bieden op onderstaande punten:
• De belangrijkste schakel in de keten, de werknemer zelf, centraal te stellen
• De werknemer optimaal te betrekken bij belangrijke informatie over zijn of haar verzuim
• Om notities en gespreksverslagen van medisch specialisten en andere betrokkene gelijktijdig en op een veilige manier te delen met de werknemer
• Versturen reminder, dus nooit meer een afspraak bij de bedrijfsarts missen
Kortom genoeg stof voor een inspirerende middag!

Gratis ontwikkeladvies in 2019

Gezond en duurzaam blijven werken!

In 2019 kunnen werkende vijfenveertigplusser een gratis Ontwikkeladvies aanvragen. Dit advies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Een ontwikkeladvies stimuleert medewerkers om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de huidige competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de werknemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij op een duurzame en leuke manier werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Wat houdt het Ontwikkeladvies in?
Onze loopbaanadviseur geeft de werkende individuele begeleiding met een tijdbeslag van in totaal ongeveer vier uren. Na deze vier uurtjes heeft de medewerker meer zicht en grip op de toekomst. Hij/zij heeft een beter beeld van wat hij wil, kan en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat hij/zij zijn AOW-leeftijd vitaal bereikt.  Dat is toch win win?

In de begeleidingsuren worden de volgende onderwerpen besproken:
• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
• persoonsprofiel van de deelnemer (training Persoonlijke Profilering);
• toekomstoriëntatie
• gezonde leefstijl
• Overige relevante gesprekspunten

Persoonlijk ontwikkelplan
Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die de werknemer op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om aan het werk te (kunnen) blijven tot aan het pensioen.

Wie is de loopbaanadviseur bij Summit Health & Business
Anita Smit werkt al ruim 25 jaar als loopbaancoach. Zij is gediplomeerd HR consultant, geregistreerd re-integratiemanager en – loopbaanadviseur. Verder werkt ze ook als medische fitnessinstructeur en voedingsadviseur waardoor zij, indien nodig,  gerichte adviezen kan geven om zowel mentale- als fysieke fitheid te verbeteren.
Anita is een harde werker en een doorzetter. Ze levert maatwerk,  is praktisch ingesteld, spiegelend en inspirerend. Ze geeft vertrouwen en is zeer gemotiveerd om medewerkers te helpen hun doel te behalen en hun duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Wil je je medewerker(s) aanmelden voor het Ontwikkeladvies?
Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden. info@summithealth.nl of bel 0174 540387.
Vraag naar Anita Smit

We denken graag mee! En we ontzorgen!
We regelen namelijk het gehele traject, inclusief de subsidieaanvraag.

International Day of Happiness

Gelukkige mensen presteren beter.
Heb jij een inspirende baan? En gelukkige medewerkers?

Kan jouw baan best wat inspirerender? Waarom is het zo belangrijk dat we gelukkig zijn op ons werk?
We leven in een gekke tijd: het stressniveau is heel hoog en er zijn weinig garanties. Veel mensen weten niet of hun baan er over een jaar nog is. Juist in deze tijd hebben we een werkplek nodig waar we plezier en purpose, een doel, vinden.

Workshops van Summit Health & Business spelen hierop in. Het verlagen van de werkstress en duurzaam inzetbaarheid dragen bij aan preventie van klachten, maar ook aan je vitaal en happy voelen op je werk! Deze workshops zijn bijvoorbeeld: ‘Van werkdruk naar werkgeluk’, ‘Gezond slapen en ‘Bewegen hoeft geen topsport te zijn’. Maar ook loopbaanbegeleiding en advisering bij functioneringsgesprekken horen hierbij. Een belangrijke vraag is wat de ambities van de werknemer de komende 5 jaar zijn en kan het bedrijf daarin faciliteren?

Schouderklopjes
Arnaud Collery zet zich als bekendste Chief Happiness Officer ter wereld in voor geluk op de werkvloer, motiveert je als geen ander om je geluk in eigen hand te nemen.
Hij heeft tips en trucs voor meer geluk binnen het bedrijf.
Arnaud: “ Af en toe een schouderklopje is heel belangrijk, want we zijn geen robots: we hebben allemaal behoefte aan waardering. Verder heb je uitdaging nodig  en ruimte om te improviseren, want dat zorgt ervoor dat je talenten komen bovendrijven: ben je een leider, een creatieveling? Autonomie is ook belangrijk. Google laat zijn medewerkers een paar uur per week doen waar ze maar zin in hebben. Alles mag, zolang het maar goed is voor het bedrijf. Geweldig.
Wat ook gelukkig maakt, is een verrassing af en toe. Werkgevers, neem je medewerkers onaangekondigd mee uit eten of ga met ze naar een cabaretvoorstelling. En geef ze vertrouwen. Laat ze zien dat ze fouten mogen maken, dan durven ze initiatieven te nemen en ontstaan er mooie dingen.”

“Wanneer je het na een paar jaar niet meer naar je zin hebt op je werk, bijvoorbeeld omdat je je niet meer uitgedaagd voelt, denk dan eerst goed na”, vervolgt Arnoud,
“Denk twee weken lang goed na over de komende anderhalf jaar. Wat kun je verbeteren in je situatie? Bespreek hoe je meer uitdaging in je werk kunt brengen: kun je gaan werken aan een ander product, een andere dienst? Vaak brengt dat je verder.
In het algemeen zie ik het zo: als je voor 70% gelukkig bent met je werk, stop er dan niet mee. Mis je iets in je werk, ga er dan iets naast doen dat je blij maakt, bijvoorbeeld een dag per week.

Andere baan
“En stel dat je na die twee weken tot de conclusie komt dat je geen perspectief ziet. Dan is het waarschijnlijk slim om bewust te vertrekken. Met bewust bedoel ik: ga niet halsoverkop, en zorg als het even kan dat je eerst een nieuwe baan hebt. Het is veel lastiger om op zoek naar werk te gaan als je thuis zit.
Heb je een droom om iets heel anders te gaan doen, denk er dan goed over na. Is het een fantasie, of is het echt een bestemming voor je – iets waar je voor geboren bent? Sommige mensen fantaseren erover om ondernemer te worden, maar dat past niet bij iedereen. Het is belangrijk om jezelf te kennen.”

Meer informatie over begeleiding van Summit Health & Business voor vitale en gelukkige werknemers: bel 074 540387 of mail naar info@summithealthbusiness.nl

28 februari: Dag van de RSI / KANS-klachten

De naam RSI is in Nederland allang verdwenen. Maar klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (KANS) niet en leiden nog steeds tot veel verzuim. Ondanks meer afwisseling in werkzaamheden en werkplekken gebruiken we nu ook veelvuldig tablets en ons mobieltje. Daarom is het 28 februari Europese dag van de RSI (internationaal wordt de term RSI gebruikt). De vraag is natuurlijk: hoe kunt u deze klachten voorkomen?

KANS-klachten
KANS is een verzamelnaam voor aandoeningen aan handen, polsen, ellebogen, armen, schouders en nek waarbij tintelingen, een doof gevoel, pijn en krachtsverlies kunnen optreden. Klachten worden niet alleen veroorzaakt door herhaalde bewegingen; daarom doet de term RSI (Repetitive Strain Injury) geen recht aan wat bekend is over de oorzaak. Ook langdurig in dezelfde houding werken, veel precisiewerk of kracht leveren, extreme standen van de gewrichten of een combinatie hiervan gedurende een groot deel van de dag spelen een rol. Net als werk/tempodruk, onvoldoende pauzes of persoonlijke factoren zoals perfectionisme.

Arbobalans 2014 (TNO) geeft aan dat maar liefst 11 procent van het verzuim van KANS-klachten komt; 54 procent van de werknemers is van mening dat KANS (mede) door het werk is veroorzaakt.
Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat komen volgens werknemers zelf het meest voor. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden kwam naar voren dat maar liefst 2 op de 3 werknemers met een beroepsziekte (274.000) te maken had met een beroepsgerelateerde aandoening aan het bewegingsapparaat.

Goed nieuws: daling
Het goede nieuws is dat het aantal gemelde beroepsziekten ten aanzien van KANS de laatste jaren is gedaald. Dit wijdt men aan structurele aandacht voor mogelijke oorzaken in werk en preventie, vooral bij beeldschermwerk. Aandacht voor preventie bij KANS komt ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ten goede.

Preventie
Belangrijk is om op voorhand de risicofactoren te bekijken. Advies en instructie op de werkplek is geen overbodige luxe. Denk aan Ergonomie van de werkplek zodat spieren niet onnodig belast worden door een ongunstige houding omdat de werkplek niet goed passend is ingesteld. Meubilair is tegenwoordig goed instelbaar, maar instructies moeten wel ter harte worden genomen. Herhalen van instructies is zinvol.
Maar denk ook aan te weinig bewegen: beweeg regelmatig ter voorkoming van klachten. Van belang is zowel buiten het werk als ook tijdens het werk voldoende te bewegen.
Een hoge werkdruk: dat kan leiden tot een gespannen houding. Maak werkdruk bespreekbaar.
Pauzes: zorg voor regelmatige korte (micro)pauzes, waarbij men de armen ontspant en/of even strekt en beweegt. Hierdoor herstelt de bloedcirculatie.
De duur van belastende werkzaamheden met repeterende bewegingen of eenzijdige taken: zorg voor afwisseling van taken en functies, probeer te rouleren.
Omgevingsfactoren zoals tocht of geluid. Mensen kunnen hierdoor een verkrampte houding aannemen.

Advies?
De ergonomisch adviseur van Summit Health & Business geeft advies bij bedrijven ter preventie of bij werkplekonderzoeken wanneer er KANS klachten zijn. Maak een afspraak om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de risicofactoren: werktaken – werktijden – werkwijze – werkplek – werkdruk. Om zo KANS-klachten te voorkomen en aan te pakken. Dat loont, want het bijbehorende verzuim is vaak langdurig; verzuim van 1 tot meer dan 3 maanden is geen uitzondering.
Mail of bel Summit Health & Business voor meer informatie: info@ summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387

Summit intake & screening

Snelle actie bij (frequent) verzuim!

“Doe maar rustig aan”, is regelmatig het advies van de huisarts aan een werknemer. De werknemer vertaalt dit als: ik kan niet werken. Als werkgever denkt u wel vervangende werkzaamheden aan te kunnen bieden, maar u weet niet wat u van uw werknemer mag verwachten. Een Summit Intake geeft werkgever én werknemer gerichte adviezen. Snel, zodat uitval of langdurige uitval voorkomen kan worden. Centraal staan de mogelijkheden die er wél zijn. Mooie bijkomstigheid: Verzuimverzekeraar De Amersfoortse, vergoedt direct de kosten van de Summit Intake zonder dat de werkgever hier iets voor hoeft te doen. Zij zien veel voordelen bij de inzet van een Summit Intake!

Mentale en fysieke screening
Een adequate aanpak van (dreigende) klachten in een vroeg stadium voorkomt langdurig verzuim en
bijkomende kosten. De oorzaak van de klachten moet als eerste boven water komen.
Vervolgens kunnen we gericht werken aan een oplossing. Dat is ook wat de overheid van werkgevers
verwacht, door ze te verplichten een actief verzuimbeleid te voeren. Een actief beleid betekent niet automatisch dat uw werknemer gezien moet worden door de bedrijfsarts. Een Summit Intake kan al voldoende inzicht geven.
De intake is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld van de oorzaken van klachten te verkrijgen. Dit houdt in dat werknemers worden gescreend op zowel mentale als fysieke aspecten, die elkaar vaak beïnvloeden. In veel gevallen hebben klachten te maken met leefstijl, thuissituatie en stress. Bij Summit nemen we met een multidisciplinaire aanpak alle facetten onder de loep.

“We willen verzuim liever voorkomen dan begeleiden.
Met de Summit intake & screening brengen we alle oorzaken van uitval in kaart,
zodat we deze direct en effectief kunnen aanpakken.”
Theo Nass, directeur

Snelheid
Hoe eerder de reden van het verzuim bekend is en er vast staat welk beleid er moet worden gevolgd, des te kleiner is de kans op escalatie en onnodig lang verzuim. Voor een Summit Intake kan uw werknemer binnen twee dagen bij ons terecht. Wij checken of eerdere diagnoses juist zijn en streven naar verduidelijking van vage klachten op een snelle manier. Dit bespaart ellende, energie en geld.

Intake en analyse
Afhankelijk van de klachten wordt de intake uitgevoerd door een casemanager en/of een
fysiotherapeut volgens een gestructureerd onderzoek. We brengen in kaart wat de reden van het verzuim is en welke aanpak leidt tot een zo spoedig mogelijk herstel, dat ook op de lange termijn duurzaam is. We gaan ook na of er sprake is van andere problematiek, zoals een verminderde psychisch/emotionele belastbaarheid, een conflict of anderszins. Soms moet iemand worden afgeremd en soms moet iemand juist gestimuleerd worden. Waar mogelijk bespreken we
direct hoe de opbouw eruit kan zien. Als het nodig is, geven we aan waar nader onderzoek of
behandeling uit moet bestaan. Vaak leidt het intakegesprek al tot voldoende bewustwording en kan
de werknemer zelfstandig de juiste stappen zetten. Soms is meer begeleiding nodig en volgt advies
voor fysiotherapie, fysieke training, coaching, mentale begeleiding of loopbaanadvies.

Meer informatie vindt u op onze website www.summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387.

Verzuimbegeleiding & Advies

10 redenen om meer te bewegen in 2019

Wij vertellen je waarom meer bewegen in 2019 het allerbeste goede voornemen is én hoe je hier vandaag mee kunt beginnen.

Onze boodschap voor 2019 is dat je niet je hele leven overhoop hoeft te gooien voor een gezondere levensstijl. Jouw enige goede voornemen zou moeten zijn om meer te bewegen dan je nu doet, zonder een strak regime te volgen. De oplossing om jouw goede voornemen vol te houden en tot een nieuwe manier van leven te maken is simpel; maak het niet te moeilijk. Het roer volledig omgooien is vaak lastig vol te houden en daardoor niet succesvol. Gelukkig heeft onderzoek aangetoond dat korte, maar frequente “beweegmomenten” op de lange termijn meer gezondheidsvoordelen biedt dan intensieve en minder frequente workouts.

Dus waar wacht je nog op? Wij geven je 10 argumenten om vandaag te beginnen:

1. Meer beweging kost niets! De auto verder weg parkeren, vaker blijven staan in plaats van zitten, regelmatig uitrekken of de trap nemen zijn allemaal gratis activiteiten die jouw gezondheid verbeteren.
2. Voel je gelukkiger! Door te bewegen maakt jouw lichaam gelukshormonen aan, zoals serotonine, endorphine en dopamine. Hierdoor ervaar je een natuurlijk verkregen geluksgevoel.
3. Voorkom rugklachten. Lichamelijke activiteit zorgt voor sterkere spieren die rugklachten voorkomen. Daarbij zorgt beweging er ook voor dat de bloedsomloop verbeterd en daardoor de tussenwervelschijven minder snel slijten.
4. Kantoorwerk is geen excuus. Ook tijdens jouw werk op kantoor of achter de computer kun je meer bewegen dan je denkt. Zorg bijvoorbeeld voor een bureau waaraan je ook kunt staan, een actieve zitoplossing of zelfs een bureaufiets!
5. Sterkere spieren en sterkere botten. Hoe meer je beweegt, hoe sterker alle spieren en botten  in het lichaam worden. Onze botten zijn ook levend materiaal en naarmate we ouder worden neemt de dichtheid van onze botten af. Door lichamelijke inspanning, die enige kracht vereist, wordt de aanmaak van nieuwe botcellen gestimuleerd en blijven onze botten gezond en sterk!
6. Mentale balans. Diverse zorgprofessionals adviseren meer lichaamsbeweging bij het behandelen van psychische klachten, zoals stress, angstaanvallen en depressie.
7. De weegschaal onder controle. Door dagelijks bijvoorbeeld 3 uur staand te werken gedurende 5 dagen per week, verbrand je in een maand tijd evenveel calorieën als bij het lopen van een marathon! Dus door dagelijks in beweging te blijven zorg je voor meer calorieverbranding en minder vetopslag in het lichaam.
8. Verbeterde concentratie. Het is bewezen dat aerobe activiteit (een verhoogde hartslag door lichamelijke inspanning) zorgt voor verbeterde mentale focus en meer concentratie op de taken die uitgevoerd moeten worden.
9. Zorg voor een betere “work-life” balans. Door jouw lichaamsbeweging serieus te nemen zorg je automatisch voor een betere balans tussen werk en privé. Door vaste “beweegmomenten” in de agenda te zetten, neem je op tijd afstand van je werk en voorkom je langdurig stilzitten.
10. Vergroot je zelfvertrouwen. Terwijl je spieren en botten sterker worden, groeit ook het geloof in jezelf. Door deze nieuwe levensstijl verleg je soms grenzen en bereik je nieuwe doelen. Dit zorgt voor een beter zelfbeeld en vertrouwen in je eigen kunnen.

Uit tips van de ‘Backshop’

Cursus Preventiemedewerker, 13 februari 2019

De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Heeft u meer dan 25 medewerkers dan bent u verplicht een Preventiemedewerker aan te wijzen. Maar ook voor kleinere organisaties is het belangrijk dat de Arbowet- en regelgeving op de juiste wijze wordt gehanteerd. Dit komt de veiligheid van uw organisatie én uw medewerkers ten goede! Uiteraard zullen ook de komende wijzigingen in de Arbowet uitgebreid worden behandeld.

Op woensdag 13 februari 2019 verzorgt Summit Health & Business wederom de

Cursus Preventiemedewerker

De volgende onderwerpen zullen tijdens deze cursus worden behandeld:
–       Arbowet- en regelgeving op hoofdlijnen, inclusief komende wijzigingen
–       Rol en taken van de preventiemedewerker.
–       Invulling van het takenpakket in het bedrijf.
–       Adviesvaardigheden.
–       Samenwerking met externe deskundigen.
–       In kaart brengen van Arbo risico’s in het bedrijf aan de hand van de RI&E.
–       Signaleren en voorkomen van risico’s.

Tijd:
09.00 uur – 13.00 uur

Locatie: Summit Health & Business, Veilingweg 16a, 2678 LN De Lier

Kosten:
€ 175,00 per cursist inclusief cursusmap en certificaat, excl. BTW

Informatie en aanmelding
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een email aan: s.olierook@summithealth.nl of bel 0174 – 540387.

HRM Advies & Ondersteuning