Basiscontract met Arbodienst moet voor 1 juli geregeld zijn!

Nieuwe Arbowet en basiscontract
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd en zijn bedrijven met personeel wettelijk verplicht een basiscontract te sluiten met een Bedrijfsarts of Arbodienst. Een basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle betrokken partijen. Het is gebaseerd op de wet- en regelgeving en de eisen waaraan een contract tussen werkgever en Arbodienst minimaal moet voldoen zijn erin opgenomen.

Summit Health & Business FolderVoor de lopende Arbocontracten geldt een overgangsregeling van een jaar. Je hebt dus nog tot 1 juli 2018 de tijd om een nieuw basiscontract met je Arbodienst te sluiten. Heb je dat niet, dan kan Inspectie SZW boetes opleggen.

Heb je momenteel helemaal nog geen contract met een Arbodienst? Zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk afsluit. Summit Health & Business is sinds januari van dit jaar een gecertificeerde Arbodienst. Dus wanneer je met ons een Arbocontract sluit, voldoe je direct aan de nieuwe Arbowet.Wil je hier meer informatie over ontvangen? Mail dan naar info@summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387.

U kunt natuurlijk ook gemakkelijk online ons contactformulier invullen, druk op de onderstaande knop om hier gebruik van te maken:

Contact Opnemen